PKO TFI umacnia się na pozycji lidera rynku PPK

  • Rachunki Pracowniczych Planów Kapitałowych w PKO TFI ma już ponad 400 tys. osób.
  • Zgromadzili oni łącznie ponad 750 mln zł.
  • Do 27 października br. umowy o zarządzanie PPK muszą zawrzeć firmy zatrudniające od 20 do 249 osób.

Blisko 750 mln zł wpłat, ponad 400 tysięcy uczestników – PKO TFI umacnia swoją pozycję lidera na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK funkcjonują już od ponad roku, kończy się właśnie kolejny etap ich wdrażania – do 27 października br. umowy o zarządzanie PPK muszą zawrzeć firmy zatrudniające od 20 do 249 osób.

– Mimo bardzo trudnego roku dla firm i pracowników, z miesiąca na miesiąc w prowadzonych przez nas PPK przybywa zarówno pieniędzy jak i uczestników – zauważa Wilhelm Mikołajczyk, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży PKO TFI . Łączne aktywa subfunduszy, w których inwestowane są wpłaty uczestników PPK, sięgają już prawie 750 mln zł. Od początku roku notujemy także wzrost liczby uczestników wpłacających na rachunki PPK – jest ich już ponad 400 tysięcy.
PKO TFI pozostaje liderem na rynku PPK – zarządza aż 41 proc. aktywów w ramach PPK obsługiwanych przez TFI i blisko 35 proc. całości aktywów rynku PPK (na koniec września br.). Pozycję tę Towarzystwo osiągnęło dzięki wyjątkowej, kompleksowej ofercie oraz sprawnemu wdrażaniu i obsłudze PPK.
– Nasze doświadczenia z wprowadzaniem PPK w największych przedsiębiorstwach, znakomicie pomagają nam we wdrażaniu kolejnych firm zatrudniających od 20 do 249 osób. To już ostatni dzwonek na zawarcie umów o PPK przez te firmy. W ostatnich dniach podpisywania umów o zarządzanie, zwłaszcza w obliczu zaostrzenia pandemii, naszym olbrzymim atutem jest znakomity  system internetowy i-PPK. Korzystając z niego, umowę o zarządzanie można zawrzeć w ciągu kilku minut i nie jest do tego potrzebny żaden papierowy dokument. Tak samo zawierane są umowy o prowadzenie PPK czyli zapisywanie pracowników oraz realizowanie wdrożeń w firmach. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy bogatą bibliotekę materiałów edukacyjnych instruktażowych – także w formie przystępnych infografik, animacji i najchętniej wykorzystywanych filmów wideo – dodaje Wilhelm Mikołajczyk.
Firmy wdrażające PPK z pomocą PKO TFI mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Przedsiębiorstwo, bez względu na skalę działania, może korzystać z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl). Klienci PKO Banku Polskiego korzystający z serwisu internetowego iPKO, w którym mogą kompleksowo zarządzać swym rachunkiem osobistym, kartami i innymi produktami posiadanymi w banku, mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK w ramach usługi Moje aktywa.
Uczestnicy PPK są obsługiwani także w ponad 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego Szeroka grupa przeszkolonych pracowników banku – zarówno z obszaru detalicznego jak i korporacyjnego – to gwarancja sprawnego procesu wdrażania, jak i późniejszej obsługi samych uczestników. Więcej informacji o PPK PKO TFI na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.
PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce, zarządza środkami powierzonymi przez ponad milion klientów.