Pół miliona złotych od Grupy PZU dla bezdomnych zwierząt

Fundacja PZU, Pekao S.A. i Alior Bank przekazały niemal 500 tys. zł na pomoc zwierzętom z 60 schronisk w całej Polsce. Grupa PZU od lat wspiera finansowo przytuliska, a nasi pracownicy troszczą się o ich podopiecznych w ramach wolontariatu.

 – Naszą misją jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, w tym także bezdomnym zwierzętom. Ich los zależy od serca i ofiarności ludzi, bez których nie mają szansy na przeżycie. Nie muszę chyba dodawać, że potrzeby schronisk dla zwierząt są ogromne – mówi Jolanta Zabarnik-Nowakowska, prezes Fundacji PZU. – Wielu pracowników Grupy PZU poświęca swój wolny czas i z ogromnym entuzjazmem pracuje na rzecz bezdomnych psów czy kotów. Jestem naprawdę dumna z naszych wspaniałych wolontariuszy – dodaje prezes Fundacji PZU.

Liczba bezpańskich zwierząt w Polsce z roku na rok rośnie. Szczególnie trudnym okresem są wakacje, a na sytuację pozostawionych bez opieki zwierząt dodatkowo miała wpływ sytuacja w kraju spowodowana epidemią koronawirusa, w czasie której te instytucje otrzymywały znacznie mniejsze wsparcie od wolontariuszy i darczyńców.

– Chcemy choć trochę poprawić los psich czy kocich sierot. Niełatwą sytuację finansową schronisk pogorszyła jeszcze dodatkowo pandemia koronawirusa. Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji jej skutki dla zwierząt będą mniej dotkliwe – deklaruje Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie.

Z pieniędzy przekazanych przez Fundację PZU, Pekao S.A. oraz Alior Bank zostaną sfinansowane najpilniejsze potrzeby schronisk – między innymi zabiegi weterynaryjne, leki, szczepionki, karmy oraz środki czystości. Pomoc Grupy PZU to nie tylko wsparcie finansowe. To także praca wolontariuszy, którzy regularnie naprawiają i czyszczą pomieszczenia dla zwierząt w schroniskach, utwardzają drogi dojazdowe, czy jak w przypadku pracowników Pekao SA, budują potrzebną zwierzętom infrastrukturę.

– Wolontariat to jeden z filarów społecznej odpowiedzialności Alior Banku. Każdego roku nasi pracownicy poświęcają swój czas, by pomagać potrzebującym w lokalnych społecznościach, w tym także regularnie wspierają schroniska dla zwierząt. Angażujemy się w Aliorze w wiele inicjatyw, włączyliśmy się zatem także we współpracę z Fundacją PZU na rzecz poprawy losu zwierząt – mówi Iwona Duda, p.o. prezesa zarządu Alior Banku. To kolejny już projekt CSR, po wsparciu szpitali w walce z COVID-19, który realizujemy wspólnie ze spółkami Grupy PZU – dodaje Iwona Duda.

Grupa PZU stara się otoczyć opieką nie tylko schroniska dla zwierząt domowych, ale także gospodarskich oraz leśnych – jeży, lisów i ptaków.

– Bank Pekao od lat współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i wspiera finansowo jego działalność. Tym razem, w ramach Grupy PZU postanowiliśmy wesprzeć także inne organizacje, fundacje i schroniska, które wydają ogromne środki na pomoc dla swoich podopiecznych. Aby zwiększyć zakres akcji, zaplanowaliśmy także działania wolontariackie oraz zbiórki rzeczowe i finansowe mające na celu poprawę codzienności zwierząt w przytuliskach – opisuje Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Wolontariusze mają ogrom pracy, a niektóre zadania bywają dość nietypowe, jak na przykład oczyszczanie stawu dla żółwi w lubelskim schronisku. Odwiedzają także szkoły i przedszkola, gdzie prowadzą zajęcia na temat adopcji psów i kotów. Przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze z Grupy PZU zorganizowali na przykład wizytę przedszkolaków w schronisku w Puławach. Dzieci miały okazję wyprowadzić psy na spacer i dowiedziały się, jak należy się o nie troszczyć.