Polisa zdrowotna czy abonament medyczny? Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Prywatna opieka medyczna cieszy się coraz większą popularnością. Ze względu na utrudniony dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Polacy decydują się na zakup abonamentów lub polis zdrowotnych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, czym tak naprawdę różnią się te dwa rozwiązania.

Pozornie różnice między abonamentem medycznym a ubezpieczeniem zdrowotnym są znikome. W obu przypadkach płacimy za dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych. Która opcja jest zatem korzystniejsza? Czym się kierować przy wyborze jednej z nich?

Konstrukcja programu

Abonamenty sprzedają sieciowe placówki medyczne. Klient, opłacając miesięcznie określoną kwotę, uzyskuje dostęp do placówek danego dostawcy. Każda wizyta klienta jest dla takiej placówki kosztem, ponieważ odwrotnie proporcjonalnie wpływa na jej zysk z abonamentu. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych sytuacja wygląda inaczej. Towarzystwo Ubezpieczeniowe podpisuje umowy z poszczególnymi placówkami medycznymi i płaci im za konkretne świadczenia, a nie „za głowę”. Przykładowo w programie Compensa Zdrowie z Refundacją, ubezpieczyciel płaci za każdą odbytą konsultację i wykonane badanie, co oznacza w skrócie, że placówka zarabia tylko wtedy, gdy się  w niej leczymy. Zależy jej więc na sprawnej obsłudze i zadowoleniu klientów.

Dostępność placówek

Towarzystwa ubezpieczeniowe stale rozbudowują sieć dostępnych placówek medycznych – widać to szczególnie w dużych miastach. Przykładowo Compensa w ramach programu Compensa Zdrowie z Refundacją, gwarantuje bezgotówkowy dostęp do ponad 1000 przychodni na terenie Polski. Ponadto, jeśli ubezpieczony wykona badania w placówce spoza sieci, może skorzystać z refundacji. Compensa zwróci mu część kosztów na podstawie okazanego rachunku. Abonament medyczny pozwala natomiast skorzystać z usług wyłącznie tych poradni, które objęte są pakietem.

Czas oczekiwania na wizytę

Dzięki opisanemu wyżej podejściu do budowania sieci placówek medycznych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą wprowadzać gwarantowane terminy dostępności do świadczeń. W ramach programu Compensa Zdrowie z Refundacją, Compensa gwarantuje, że na konsultację u lekarzy podstawowej opieki nie będziemy czekać dłużej niż 1 dzień roboczy (do lekarza rodzinnego, pediatry, internisty), a na konsultacje u pozostałych specjalistów termin oczekiwania nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych. W umowach abonamentowych podobne zapisy nie widnieją, a ze względu na ograniczenie się tylko do placówek danej sieci, czas oczekiwania jest znacznie dłuższy.

Problemy ze skierowaniem

Istotną różnicą między abonamentem a polisą jest kwestia związana z otrzymaniem skierowania na specjalistyczne badania. Osoby, które ubezpieczą się w ramach produktu Compensa Zdrowie z Refundacją mogą wykonywać je na podstawie skierowania od lekarza specjalisty niezależnie od tego, czy pracuje on w placówce z sieci Compensy, czy też w innej. Natomiast wybór abonamentu wiąże się z tym, że badania można odbyć wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza przyjmującego w placówce, w której mamy wykupiony abonament.

źródło: Compensa