Polski Kompas 2017 dla PZU Zdrowie

PZU Zdrowie zostało laureatem prestiżowej nagrody Polski Kompas 2017. W imieniu spółki statuetkę odebrał Roman Pałac, prezes PZU Życie. Polski Kompas to wyróżnienie dla osób i instytucji, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju krajowej gospodarki w ostatnich latach. Nagrody wręczono podczas inauguracji trzeciego wydania „Polskiego Kompasu. Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” przygotowywanego przez redakcję Gazety Bankowej. Galę otworzyła premier Beata Szydło, laureatka Polskiego Kompasu 2016.

Już po raz trzeci redakcja „Gazety Bankowej” przygotowała „Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych” – unikatowy projekt wydawniczy reaktywowany po latach nieobecności na rynku. Choć historia „Kompasu” sięga głęboko w gospodarcze dzieje naszego kraju, idea pozostała niezmienna – dostarczanie najbardziej rzetelnych informacji o polskiej gospodarce i zaprezentowanie opinii najwybitniejszych ekspertów. Inauguracja trzeciego wydania była okazją do nagrodzenia przedsiębiorstw i ludzi, którzy szczególnie wpłynęli w ostatnim roku na finansowy i wizerunkowy sukces polityki gospodarczej Polski.

Wśród laureatów znalazło się PZU Zdrowie. Statuetka została przyznana za stworzenie w ramach grupy ubezpieczeniowej firmy, która pomaga Polakom wygodnie zadbać o rzecz najcenniejszą – zdrowie. Spółka posiada 60 własnych placówek medycznych i dodatkowo współpracuje z 2 tys. placówkami medycznymi w ponad 500 miastach w Polsce. Klienci firmy mogą skorzystać z około 35 specjalizacji lekarskich oraz nawet 400 badań diagnostycznych, w zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia.

Złoty Polski Kompas 2017 otrzymał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Specjalne wyróżnienie wręczono wiceministrowi sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Polski Kompas 2017 otrzymały nie tylko postaci ze świata polityki, lecz także przedsiębiorstwa, które w minionym roku osiągnęły znakomite wyniki i pomogły w budowie silnej pozycji polskiej gospodarki na arenie europejskiej i światowej. Oprócz PZU Zdrowie uhonorowano też PKN Orlen SA i Grupę Energa.

Publikacje „Polskiego Kompasu. Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotykają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym

Tegoroczne wydanie rozpoczynają felietony dotyczące kierunków rozwoju polskiej gospodarki sygnowane przez premier Beatę Szydło, wicepremierów: Mateusza Morawieckiego, Piotra Glińskiego i Jarosława Gowina, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i przewodniczącego Rady Giełdy Papierów Wartościowych Wojciecha Nagela. Na łamach rocznika znalazły się także eseje i artykuły prezesów kluczowych spółek skarbu państwa – wśród nich Pawła Surówki, prezesa PZU, oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, ministrów, ekspertów i przedstawicieli organizacji branżowych. Lektura tegorocznego „Polskiego Kompasu” ma pomagać w diagnozie bieżącego stanu gospodarki i wskazywać nadchodzące trendy.