Pomoc dla szpitali od TUW PZUW

Nowa pomoc od Grupy PZU dla szpitali opiekujących się zakażonymi koronawirusem. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczy 300 tysięcy złotych, a więc aż jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego, na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych.

 Pieniądze trafią do sześciu szpitali przekształconych w zakaźne, które zajmują się wyłącznie pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Wierzę, że nasza pomoc choć w niewielkim stopniu zabezpieczy pilne potrzeby związane z zaopatrzeniem tych placówek. Jest wyrazem społecznej odpowiedzialności TUW PZUW w trudnym dla wszystkich Polaków momencie – mówi prezes działającego dopiero od czterech lat Towarzystwa Rafał Kiliński.

To kolejne wsparcie ze strony spółek należących do Grupy PZU. O sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego do walki z koronawirusem wartego sześć milionów złotych zdecydowały już PZU i PZU Życie. Dodatkowo do Policji i Straży Granicznej trafią kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Od początku marca działa też uruchomiona przez PZU Zdrowie bezpłatna pomoc telemedyczna dla wszystkich Polaków, którzy w związku z zagrożeniem epidemią niepokoją się o swoje zdrowie. Lekarze PZU Zdrowie co dzień udzielają porad kilkuset osobom.

Do działań włączyła się ponadto Rada Naukowa TUW PZUW, która we współpracy z przedstawicielami 30 szpitali i pięciu stowarzyszeń specjalizujących się w dziedzinie zakażeń opracowała rekomendacje, jak postępować z pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Już 4 marca rekomendacje zostały rozesłane do wszystkich placówek medycznych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

– Zagrożenie koronawirusem jest dla szpitali poważnym wyzwaniem. Należy liczyć się z tym, że mimo zaleceń pacjenci z objawami choroby będą się zgłaszać do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć w zwykłych szpitalach, nie tylko zakaźnych. Korzystając z wiedzy i bogatego doświadczenia członków Rady Naukowej TUW PZUW, czyli naszego organu doradczego i opiniotwórczego, postanowiliśmy dostarczyć personelowi medycznemu wiedzę, jak ustrzec się przed zakażeniem – mówi prezes Kiliński.