Pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

Czwarta edycja projektu BAKCYL dobiegła końca. 46 pracowników-wolontariuszy z Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadziło w 2017 roku 152 lekcje finansów i przedsiębiorczości dla młodzieży. W tegorocznej inicjatywie wzięli udział wolontariusze z blisko 40 banków, którzy dzielą się wiedzą z uczniami wybranych szkół w Polsce. 

W roku 2017 roku 722 ekspertów bankowości – wolontariuszy z banków partnerskich projektu BAKCYL przeprowadziło w sumie blisko 2000 lekcji dla ponad 45 tys. uczniów. Projekt objął swoimi różnorodnymi aktywnościami (konkursy, spotkania, lekcje) około 800 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w całej Polsce.

 – W poczuciu społecznej odpowiedzialności, chcemy mieć realny wpływ na praktyczną wiedzę młodych ludzi w dziedzinie finansów. Lekcje prowadzone w szkołach przez bankowców, to dawka eksperckiej i praktycznej wiedzy, która nie tylko zaprocentuje w przyszłości, ale już teraz, gdy dzieciaki dzielą się nią w swoich domach – mówi Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas. – Informacje zwrotne ze szkół pokazują, że uczniowie szczególnie lubią zajęcia prowadzone przez nauczycieli – bankowców. Z kolei nasi pracownicy mają wielką frajdę wcielając się w tę nową dla nich rolę, a jednocześnie uczestniczą w wyjątkowej wspólnej inicjatywie sektora finansowego, na rzecz podnoszenia praktycznej wiedzy uczniów w tym obszarze – podkreśla Małgorzata Zdzienicka-Grabarz. 

W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na całe życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów młodego człowieka, które przygotowuje go do dorosłego życia i świadomego obywatelstwa.

Wszyscy wolontariusze przeszli intensywne szkolenie warsztatowe Warszawskiego Instytutu Bankowości, przygotowujące do roli nauczyciela w projekcie BAKCYL.

Organizatorem projektu BAKCYL jest Związek Banków Polskich. Obecnie uczestniczy w nim 90 banków partnerskich, w tym 75 spółdzielczych. Bank BGŻ BNP Paribas zaangażowany jest w inicjatywę od 2013 roku.