Praktyki CSR MetLife po raz kolejny docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania MetLife z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zostały docenione w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Raport jest wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zawiera podsumowanie najważniejszych projektów CSR zrealizowanych w 2017 roku.

Wśród wymienionych w raporcie praktyk ponownie znalazł się „Tydzień Aktywności Społecznej MetLife” organizowany we współpracy z Fundacją Habitat for Humanity i Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne. Podczas tygodnia pracownicy MetLife biorą udział w wolontariacie na rzecz tych dwóch organizacji. W 2017 r. wolontariusze uczestniczyli w Dniu Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych dla dzieci z niesprawnością intelektualną oraz pomagali Habitat for Humanity w pracach wykończeniowych w ośrodku dla osób wychodzących z uzależnień w Legionowie. Tydzień Aktywności Społecznej MetLife finansowany jest ze środków Fundacji MetLife. Jego kolejna edycja odbędzie się w maju i czerwcu tego roku.

W tegorocznym raporcie uwzględniono także działania firmy skierowane do osób z niepełnosprawnością, realizowane przez Fundację Integracja, oraz projekty dla dzieci z Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Doceniono również wieloletni program MetLife LifeChanger przygotowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w ramach którego wolontariusze MetLife pomagają młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, potrzebnych do realizacji planów zawodowych, uczą ich przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów.

– Działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu prowadzimy w MetLife od bardzo dawna. Wynika to zarówno z chęci uczestniczenia w życiu naszego otoczenia, jak i z potrzeb osób u nas pracujących. Zawsze możemy liczyć na naszych pracowników, którzy bardzo aktywnie i licznie angażują się w wolontariat, a także na wsparcie Fundacji MetLife. Cieszymy się, że nasze praktyki CSR po raz kolejny zostały uwzględnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to dla nas duże wyróżnienie – powiedziała Izabela Ptaszyńska-Trandafir, dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji MetLife.

Premiera raportu odbyła się podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia na stadionie PGE Narodowym. Publikacja dostępna jest wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.