Prezes ERGO Hestii z tytułem Lidera 30-lecia polskich ubezpieczeń

Prezes ERGO Hestii Piotr M. Śliwicki został Liderem 30-lecia polskich ubezpieczeń. Tytuł nadano podczas Insurance Forum, jednego z najważniejszych branżowych wydarzeń w kraju.

Jak podkreślają organizatorzy Insurance Forum, tytuł został nadany Prezesowi ERGO Hestii za „bycie jedną z najważniejszych postaci polskiego sektora ubezpieczeń”. „Piotr Śliwicki stworzył i od początku zarządza jednym z czołowych Towarzystw Ubezpieczeń w Polsce. Swoimi działaniami istotnie wpływa na kształt sektora finansowego oraz wyznacza kierunki rozwoju polskich ubezpieczeń” – wskazano. Wyróżnienie wręczył Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum.

Piotr M. Śliwicki jest Prezesem ERGO Hestii od początku 30-letniej działalności firmy. Wprowadził ERGO Hestię na podium największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia jest jednocześnie najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku wszedł w skład Komitetu Zarządzającego ERGO International, spółki koordynującej biznes ubezpieczeniowy Grupy ERGO na świecie. Jest przewodniczącym rad nadzorczych spółek Grupy ERGO na Litwie i w Estonii.

Stworzenie drugiej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej w Polsce zdobywa Piotrowi Śliwickiemu regularnie uznanie branży, przynosząc tytuły „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń”, „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”, czy wreszcie w 2020 r. „Człowieka 30-lecia Polskich Ubezpieczeń”. Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009-2014. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Komitetu Organizacyjnego najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej Rendez-Vous de Septembre w Monte Carlo. W 2019 roku wybrany „CEO of the Year”.

Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora. Konferencja stanowi doskonałą okazję do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową z udziałem najważniejszych interesariuszy rynku: regulatora, administracji centralnej, ubezpieczycieli i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Więcej informacji na stronie organizatora: http://bankowosciubezpieczenia.pl/