Program dla Ciebie – na dalszą współpracę z MetLife

Koniec okresu trwania polisy nie musi oznaczać zakończenia współpracy z towarzystwem ubezpieczeń. MetLife oferuje nowy produkt – Program dla Ciebie – skierowany do osób, które nadal chcą korzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

Program dla Ciebie to oferta dla wybranych klientów MetLife, których polisy ubezpieczeniowe dobiegają końca i przewidują wypłatę określonej w umowach kwoty świadczenia na dożycie. Jest to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniem zdrowia i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), które zapewnia wypłatę świadczenia w razie śmierci, śmierci wskutek NW, trwałego inwalidztwa wskutek NW i pobytu w szpitalu wskutek choroby lub NW. Warto podkreślić, że zawierając polisę Program dla Ciebie, klienci nie muszą wypełniać ankiety medycznej czy przeprowadzać badań medycznych. Ubezpieczenie umożliwia również gromadzenie kapitału na przyszłość z  gwarantowanym rocznym zyskiem w wysokości 2% od wpłaty jednorazowej.

Na poczet wpłaty jednorazowej klient może przekazać całość środków z polisy, która dobiega końca, do 1  miliona złotych. W przypadku regularnego opłacania składek i w razie braku wypłaty świadczenia w okresie obowiązywania polisy, klienci mają prawo do dodatkowej premii przyznawanej na koniec trwania umowy w  wysokości 25% wpłaconych składek rocznych.

Program dostępny jest w trzech pakietach zróżnicowanych pod względem wysokości sum ubezpieczenia. W najwyższym pakiecie kwota świadczenia z tytułu śmierci wskutek NW oraz trwałego inwalidztwa wskutek NW może wynosić 100 tysięcy złotych. W przypadku trwałego inwalidztwa wskutek NW produkt przewiduje wypłatę świadczenia w sytuacji 1% inwalidztwa.

Tworząc produkt braliśmy pod uwagę zróżnicowany czas na jaki nasi klienci zechcą powierzyć nam swoje oszczędności. Dlatego też oferujemy 5, 6, 7 lub 8 – letni czas trwania umowy, dostosowany do potrzeb i preferencji klienta. – dodaje Marta Maliszewska, Kierownik ds. Rozwoju Programów Ubezpieczeniowych.

W razie, gdy sytuacja finansowa klienta ulegnie pogorszeniu, Program dla Ciebie przewiduje automatyczne opłacanie składek z wartości wykupu umowy. Skutkuje to obniżeniem gwarantowanej sumy wypłacanej na koniec ubezpieczenia, ale jednocześnie klient zachowuje ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowo ubezpieczenie wzbogacone jest o pomocne, całodobowo dostępne usługi w ramach „Pakietu Assistance dla Ciebie” realizowanego przez współpracującą z MetLife firmę.

W ramach pakietu Assistance, klienci mogą skorzystać z przydatnych świadczeń, takich jak konsultacja lekarzy specjalistów w razie poważnego nieszczęśliwego wypadku, w tym: porady psychologa, określonych badań laboratoryjnych i zabiegów ambulatoryjnych, ultrasonografii i  rezonansu magnetycznego, a także organizacji i realizacji procesu rehabilitacji. – dodaje Marta Maliszewska. –  Co więcej, w przypadku nieszczęśliwego wypadku i nagłego zachorowania klientom przysługuje w ramach assistance, zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, transport do lub z placówki medycznej, rehabilitacja, dostarczenie leków, a nawet opieka nad dziećmi lub innymi niesamodzielnymi członkami rodziny, którzy na czas rekonwalescencji klienta muszą pozostać sami. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczeń zawarte są w umowie. – wyjaśnia Marta Maliszewska.

Program dla Ciebie jest oferowany wybranym klientom MetLife i dostępny jest w sieci agencji MetLife
i u niektórych partnerów towarzystwa.

źródło: MetLife