Program dopłat BGK dla przedsiębiorców już dostępny w Banku Pekao

Bank Pekao S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę, dzięki której przedsiębiorcy, na których działalność negatywnie wpłynęła epidemia COVID-19 mogą w Pekao skorzystać z dopłat BGK do odsetek kredytów. Dopłaty do oprocentowania obejmują zarówno nowe, jak i już zaciągnięte kredyty obrotowe. Produkt jest przeznaczony dla mikro, małych, średnich oraz dużych firm.

Z pomocy BGK w postaci dopłat do oprocentowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają, bądź zaciągną kredyt obrotowy do końca tego roku. Dopłaty stanowią część odsetek pobieranych przez bank i wynoszą w przypadku mikro, małych i średnich firm 2 proc. kwoty odsetkowej, a w przypadku innych przedsiębiorców – 1 proc. Co za tym idzie, przedsiębiorca przystępujący do programu będzie spłacał bankowi różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

Jedną z kluczowych zasad udziału w programie jest ta, że wsparcie jest kierowane do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone. Co ważne, firma ubiegająca się o wsparcie nie mogła na koniec 2019 r. spełniać kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

– Od początku epidemii COVID-19 aktywnie wspieramy przedsiębiorców dotkniętych jej biznesowymi skutkami oferując im liczne produkty bankowe z gwarancjami instytucji państwowych lub unijnych. Bierzemy też bardzo aktywny udział w dystrybuowaniu środków  z Tarczy PFR. Do programu dopłat BGK do odsetek kredytów przystąpiliśmy jako jeden z pierwszych banków, bo uważamy, że może on realnie wesprzeć zagrożone firmy w przetrwaniu trudniejszego okresu – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wsparcie będzie wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonego w BGK za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Dopłaty będą wypłacane w okresach miesięcznych. Umowy kredytu z dopłatą bądź aneksy z dopłatą do zawartych już umów o kredyt obrotowy mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Kredyty z dopłatami mogą być równocześnie zabezpieczone gwarancjami BGK oraz EFI – pomoc publiczna w ramach tych instrumentów nie łączy się.