Program Stypendialny Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego już od ponad 20 lat wspiera dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną, ale po raz pierwszy w 2018 roku uruchomiła program stypendialny. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Wsparcie finansowe w postaci stypendium ma się przyczynić do rozwijania talentów i ułatwienia uczniom z całej Polski kształcenia na najwyższym poziomie oraz ma otworzyć młodzieży drzwi do najlepszych ośrodków akademickich na całym świecie.

Rada Fundacja spośród zgłoszonych 60 wniosków wybrała najlepszą dwudziestkę uczniów, którzy otrzymają roczne wsparcie finansowe w kwocie  5 000 zł.

Laureaci programu stypendialnego pochodzą z terenu całej Polski. Najmłodsza stypendystka ma 9 lat, najstarszy jest uczniem 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy Stypendyści to nie tylko bardzo dobrzy uczniowie, ale również pasjonaci. Są wśród nich wybitni młodzi naukowcy, szachiści, matematycy, sportowcy (takich konkurencji jak biegi narciarskie, zapasy, skoki o tyczce, koszykówka), tancerze, aktorzy, wybitni angliści, społecznicy, muzycy oraz wolontariusze.

W 2019 roku program stypendialny Fundacji Santander będzie kontynuowany.