Programowanie i projektowanie – Raiffeisen Polbank testuje nowe metody tworzenia innowacji

Nowoczesne metody projektowania i programowania, multidyscyplinarne zespoły, eksperci od biznesu i technologii, szybkie tworzenie aplikacji połączone z zabawą i w efekcie innowacyjne projekty rozwiązań do zastosowania w branży finansowej – to podsumowanie dwudniowego hackathonu, którego inicjatorem oraz współorganizatorem był Raiffeisen Polbank.

Wydarzenie, które odbyło się przy ogromnym wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz innych partnerów, służyło wypracowaniu pomysłów na aplikacje mobilne w dwóch ścieżkach tematycznych: zdrowie – finanse – technologie oraz edukacja – finanse – technologie. Wśród najciekawszych propozycji była aplikacja zachęcająca do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska poprzez pokazanie korzyści finansowych i zdrowotnych wynikających z zamiany auta na inne środki lokomocji przy dojazdach do pracy. Inna aplikacja ułatwiała klientom banków i firm ubezpieczeniowych korzystanie z usług takich jak assistance – dzięki niej można wezwać fachowca do naprawy usterki, dowiedzieć się czy usługa jest płatna, a nawet wziąć szybki kredyt, jeśli naprawa wiąże się z dodatkowymi kosztami.

– Naczelną ideą tego wydarzenia było poszukiwanie ciekawych rozwiązań dla banku przy wykorzystaniu synergii z połączenia trzech obszarów: technologii, designu oraz biznesu. Jego wyjątkowość polegała zaś na tym, że w „standardowy” hackathon wkomponowaliśmy sesję projektowania usług. Dzięki niej programiści mogli zweryfikować lub nawet całkowicie zmienić pomysły, z którymi przyszli, a w efekcie dopracować rozwiązania. Na to wszystko został nałożony aspekt biznesowy, czyli kwestia potencjalnej monetyzacji wdrożenia. Na każdym etapie procesu programistom pomagali eksperci z obszaru technologii oraz biznesu, w tym pracownicy banku. W ocenie specjalistów kilka aplikacji było niemal gotowych do wprowadzenia na rynek – powiedział Dariusz Paczewski, Dyrektor Biura Innowacji Raiffeisen Polbank.

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Mariusz Wielec tłumaczy, skąd zainteresowanie uczelni organizacją imprezy: – Jesteśmy świadomi specyfiki czasów, w jakich żyjemy, cyfryzacji codziennego życia, coraz szybszego tempa rozwoju technologii. Dlatego też UKSW konsekwentnie angażuje się w różne inicjatywy związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. W ostatnich latach przeznaczyliśmy znaczne środki finansowe na rozwój projektów IT, które pomagają sprawnie zarządzać uczelnią i wykorzystywane są w procesie nauczania – powstała m.in. aplikacja mobilna dla studentów, dzięki której z dowolnego miejsca mogą korzystać z systemu USOS, dowiedzieć się o zmianach w planach zajęć. Ponadto finalizowane są prace nad Wirtualną Platformą do Kontaktu Uczelni z Pracodawcami, która ułatwi współpracę ze światem biznesu. W tę tendencję świetnie wpisał się zorganizowany wraz z partnerami hackjam.net. Po sukcesie pierwszej edycji już planujemy kolejne, bo to między innymi dzięki takim inicjatywom nasza Uczelnia konsekwentnie realizuje idee e-uniwersytetu i wdraża je w życie.

Jury, w którego skład wchodzili m.in. prezes Raiffeisen Polbanku Piotr Czarnecki oraz wiceprezes banku Ryszard Drużyński, wyróżniło sześć projektów. Nagrodę ufundowaną przez bank otrzymał zespół IT Team za aplikację LadderUP, która – odpowiadając na problem utraty motywacji przez młodych pracowników – podpowiada co robić, np. jakie kursy odbyć, by odpowiednio pokierować swoją ścieżką kariery. Aplikacja może służyć korporacjom i pracownikom poprzez nieustanne monitorowanie postępów i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji.

Hackathony, czyli maratony programistyczne, to „wylęgarnie” innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Stanowią one także doskonałą okazję do rekrutacji wyróżniających się osób przez organizatorów tych wydarzeń. Bank planuje zaangażowanie się w kolejną edycję hackathonu w przyszłym roku.

źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.