PROMOCJA KREDYTÓW DLA SEKTORA AGRO W BANK BGŻ BNP PARIBAS

Bank BGZ Paribas przygotował specjalną ofertę cenową dla osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Nowi i obecni klienci banku ubiegający się o kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką Agro Ekspres lub kredyt inwestycyjny Agro Progres mogą z nich skorzystać bez prowizji przygotowawczej.

Chcemy być partnerem naszych klientów na każdym etapie prowadzonej przez nich działalności. Produkty,  które teraz promujemy, odpowiadają na bieżące potrzeby przedsiębiorców, jak również wspierają działalność inwestycyjną – powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie lub zakupienie w banku polisy  ubezpieczeniowej Życie i Zdrowie w TUW Concordia. Polisa oferowana jest również na preferencyjnych zasadach i  jest dostępna dla wszystkich klientów  – dodał M. Piskorski.

Kredyt Agro Progres może być udzielony nawet na 30 lat, a Bank na życzenie klienta wystawia promesę kredytową ważną przez 12 miesięcy. Dzięki niej kredytobiorca może zrealizować wszystkie swoje plany inwestycyjne w ciągu roku. Możliwość wyboru stałego oprocentowania sprawia, że raty są równe, a zmiana stóp procentowych nie wpływa na obciążenia domowego budżetu. W przypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji w gospodarstwie, można zawiesić spłatę kapitału korzystając z tzw. „wakacji kredytowych”.

Kredyt Agro Ekspres udzielany jest w rachunku bieżącym, w postaci linii kredytowej, maksymalnie na 5 lat. Spłata odsetek odbywa się w ratach miesięcznych. Dodatkowo każda wpłata na konto zmniejsza zadłużenie, co umożliwia ponowne wykorzystanie kredytu. Kredyt można przeznaczyć na każdy rodzaj bieżącej działalności lub  spłatę zadłużenia w innych bankach

Oferta dostępna jest do końca 2015 roku.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas