Prywatne ubezpieczenie medyczne – korzyść nie tylko dla pracowników

Niechęć Polaków do państwowej służby zdrowie z roku na rok rośnie. Póki co nic nie zapowiada zmian w tej kwestii, a szczątkowe reformy nie przynoszą widocznego rezultatu. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Watch Health Care, średni czas oczekiwania na tzw. gwarantowane usługi medyczne wydłużył się w 2015 roku o kolejny tydzień i wynosi już średnio 11,5 tygodnia. Z tego powodu coraz więcej firm zapewnia swoim pracownikom prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które stanowi wymierną korzyść dla obu stron.

Korzyści dla pracownika

Prywatne ubezpieczenie medyczne to jeden z najbardziej pożądanych benefitów. Zapewnia bowiem nowoczesną i kompleksową opiekę obejmującą szeroki zakres usług, które Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje w dużo niższym standardzie. Osoby objęte takim ubezpieczeniem zyskują szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich w gwarantowanym, określonym przez ubezpieczyciela  terminie oczekiwania na wizytę.

Przykładowo osoby ubezpieczone w Compensie MULTI Zdrowie na wizytę do lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry zaczekają maksymalnie 1 dzień roboczy, natomiast do specjalisty (bez skierowania) do 5 dni roboczych. Zakres ubezpieczenia oferowanego przez Compensę obejmuje także m.in. badania diagnostyczne (USG, RTG, EKG), badania endoskopowe, histopatologiczne, hormonalne, markery nowotworowe, mammografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny czy nielimitowane badania laboratoryjne. Ponadto ubezpieczeni mogą skorzystać z pielęgniarskich zabiegów ambulatoryjnych, szczepień ochronnych, czy badań i konsultacji lekarskich w okresie przedporodowym.

Warto zaznaczyć, że ze wszystkich wymienionych opcji można skorzystać bezgotówkowo w ponad 1000 placówek na terenie Polski. Dodatkowo przewidziana jest refundacja – w przypadku wykonania badań w placówce spoza sieci, Compensa zwraca ubezpieczonemu koszty na podstawie okazanego rachunku.

Korzyści dla pracodawcy

Suma jaką pracodawca musi uiścić za miesięczną składkę jest zwykle niewygórowana. W zależności od zakresu ubezpieczenia, wielkości firmy i branży, waha się ona w granicach 30-100 zł. Jest to niewielki wydatek i z pewnością świetna inwestycja. Dlaczego? W ubezpieczenie najczęściej wkalkulowany jest koszt badań medycyny pracy, który pracodawca i tak musi ponieść. W ramach ubezpieczenia często poprawia się także jakość i organizacja badań medycyny pracy. Pracownik jest w stanie wykonać komplet badań w ciągu 2-3 godzin w jednej placówce. Ponadto prywatna opieka medyczna to również istotny czynnik motywacyjny. Inwestowanie w pracowników sprawia, że zwiększa się ich zaangażowanie w pracę, poczucie bezpieczeństwa i chęć związania się z firmą na dłużej. Co więcej bezproblemowy dostęp do profesjonalnej opieki medycznej umożliwia szybsze rozpoznanie choroby, rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a co za tym idzie skrócenie absencji
w pracy.

Wielu pracodawców dostrzega znaczne korzyści wynikające z zakupu prywatnych ubezpieczeń medycznych. Podkreślają oni, że zmniejsza się liczba, zarówno długotrwałych zwolnień lekarskich, jak
i tych jednodniowych, często związanych z koniecznością wykonania badania w ramach NFZ
w godzinach pracy i długim oczekiwaniem na swoją kolej bez możliwości umówienia się na konkretną  godzinę –
przyznaje Dorota Bartkowska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa

źródło: Compensa