PATRONAT MEDIALNY
Strona główna Informacje prasowe Informacje-Technologie Przychody T-Mobile rosły dzięki integracji z GTS w 2015 roku

Przychody T-Mobile rosły dzięki integracji z GTS w 2015 roku

W 2015 roku przychody całkowite T-Mobile Polska wzrosły o 3,4% w wyniku integracji z GTS Poland, a skonsolidowany zysk EBITDA utrzymał się na stabilnym poziomie w porównaniu do 2014 roku. Dzięki stałym inwestycjom w infrastrukturę Spółka w czwartym kwartale 2015 zwiększyła zasięg LTE do 83% populacji kraju, a na początku 2016 roku udostępniła komercyjnie LTE z agregacją pasma z prędkością maksymalną nawet 250 Mpbs. W 2016 roku T-Mobile Polska rozpoczęła realizację nowej strategii, która zakłada dalsze inwestycje w infrastrukturę oraz rozbudowę zasięgu LTE na częstotliwościach 800 MHz, wdrażanie nowych technologii oraz ułatwianie klientom dostępu do cyfrowych usług.

T-Mobile Polska opublikowała dziś swoje wyniki finansowe i operacyjne uzyskane w 2015 roku. Przychody Spółki osiągnęły w czwartym kwartale 2015 roku 1,645 miliarda złotych. Dzięki pozytywnemu wpływowi integracji z GTS Poland w całym 2015 roku przychody T-Mobile Polska wyniosły 6,459 miliarda złotych i były wyższe o 3,4% w porównaniu do 2014 roku.

  2_Q4.png

W czwartym kwartale 2015 roku skonsolidowany zysk EBITDA Spółki wyniósł 601 milionów złotych. Marża EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 36,5 % zmniejszając się o 3,1 punktu procentowego w porównaniu do czwartego kwartału 2014 roku. Wypracowany przez Spółkę skonsolidowany zysk EBIDTA w 2015 roku wyniósł 2,425 miliarda złotych i był wyższy o 0,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

„W 2015 roku na rynek telekomunikacyjny w Polsce największy wpływ wywierały spadające przychody z usług głosowych oraz wiadomości tekstowych, których nie rekompensował wzrost przychodów z usług mobilnej transmisji danych. T-Mobile Polska, pomimo tych niekorzystnych trendów, utrzymała skonsolidowany zysk EBITDA na stałym poziomie, a integracja z GTS Poland pozwoliła Spółce na zwiększenie przychodów całkowitych w 2015 roku.” – mówi Adam Sawicki, prezes T-Mobile Polska S.A. i dodaje „W 2016 roku T-Mobile Polska rozpoczyna wdrażanie nowej strategii rozwoju Spółki do 2020 roku, która zakłada wprowadzenie nowego modelu operacyjnego zwiększającego efektywność działania całej organizacji. Jej podstawą są inwestycje w rozbudowę infrastruktury, wdrażanie nowych technologii oraz skupienie się na digitalizacji. Dla klientów nowa strategia oznacza łatwiejszy i szybszy dostęp do cyfrowych usług m.in. dzięki sieci LTE zbudowanej na częstotliwościach 800 MHz.”

W drugiej połowie 2015 roku T-Mobile Polska rozpoczął wprowadzanie zmian dotyczących komunikacji z klientami. W czwartym kwartale ubiegłego roku operator zniósł opłatę za sprawdzanie salda konta dla usług prepaid, zmienił sposób aktywacji usług premium oraz istotnie uprościł proces obsługi gwarancyjnej. Spółka zaproponowała także, w październiku 2015 roku, nowe podejście do obsługi firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zaowocowało w okresie niespełna dwóch miesięcy od wprowadzenia zmian w październiku ubiegłego roku wzrostem liczby przedsiębiorców odwiedzających sklepy operatora o 18% oraz zwiększonym o 10% ruchem na stronie www. Również współczynnik polecenia, czyli chęci aktywnej rekomendacji produktów operatora, wzrósł o 11 punktów procentowych w tym czasie. Uzyskanie tych pozytywnych wyników nie byłoby możliwe bez odświeżenia komunikacji marketingowej dla marki T-Mobile. Nowe spoty reklamowe operatora spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno przez rynek jak i klientów.

T-Mobile Polska na koniec grudnia 2015 roku obsługiwała bazę 12,056 miliona klientów i posiadała w segmencie usług przedpłaconych 5,487 miliona klientów, a w segmencie usług abonamentowych było to 6,569 miliona klientów. Niższa o ponad 3,6 miliona kart SIM baza klientów obsługiwanych przez T-Mobile Polska wynika w głównej mierze z wprowadzenia przez Spółkę nowego standardu dotyczącego terminu utrzymywania w systemach numerów prepaid po wygaśnięciu ich ważności.

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych T-Mobile Polska jest Najlepsza Sieć stale rozbudowywana i optymalizowana, aby zapewnić klientom dostęp do usług o najwyższej jakości. Najważniejszym testem weryfikującym jakość sieci są zadowolenie klientów oraz przeprowadzone na zlecenie UKE w czwartym kwartale 2015 roku badania porównawcze sieci wszystkich czterech operatorów infrastrukturalnych. Wyniki uzyskane przez Spółkę potwierdzają najwyższą jakość świadczonych klientom przez T-Mobile Polska usług głosowych i transmisji danych.

W czwartym kwartale 2015 roku T-Mobile Polska skupił się na zwiększaniu zasięgu LTE, przygotowaniu infrastruktury pod wprowadzanie nowych technologii oraz uruchomienie usług na nowo pozyskanych częstotliwościach. Dzięki stale prowadzonym inwestycjom w tym czasie zasięg sieci T-Mobile w technologii LTE wzrósł z 76% do 83% populacji kraju. W grudniu ubiegłego roku Spółka zaprezentowała testy i zapowiedziała sukcesywne wdrażanie w 2016 roku trzech nowych technologii: VoLTE, VoWiFi a także carrier aggregation.

Już na początku lutego 2016 roku T-Mobile Polska, jako pierwszy operator w Polsce, udostępnił komercyjnie LTE oparte na agregacji pasma częstotliwości 800 MHz, 1800 MHz oraz 2600 MHz. W zależności od konfiguracji LTE z agregacją pasma pozwala na uzyskanie maksymalnej technologicznej prędkości na poziomie od 220 Mbps do ponad 250 Mbps. Wprowadzenie do Polski nowych technologii było możliwe dzięki pozyskaniu przez T-Mobile Polska częstotliwości z zakresów 800 MHz i 2600 MHz i rozpoczęciu wykorzystywania ich komercyjnie.

źródło: T-Mobile