PZU dzieli akcje z myślą o inwestorach indywidualnych

Już 30 listopada PZU przeprowadzi split, czyli podział akcji, w stosunku 1:10. Oznacza to, że każdy posiadacz akcji PZU, których obecna wartość nominalna na akcję wynosi 1 złoty, po podziale będzie posiadał ich 10 razy więcej. Każda z akcji będzie miała nową wartość nominalną – 10 groszy. Udział akcjonariuszy we własności oraz prawach w Spółce pozostanie taki jak przed splitem.

Główną przesłanką przeprowadzenia przez PZU podziału akcji jest zwiększenie ich dostępności dla drobnych inwestorów. Spółka ma nadzieję pozyskać w ten sposób nowych nabywców.

Mówiąc wprost, chcemy zadbać o indywidualnego inwestora, którego nie zawsze stać na wyłożenie kilkuset złotych na pojedynczą akcję spółki. Dzięki podziałowi, jedna akcja PZU zamieni się w 10 akcji o wartości 1/10 dotychczasowej każda. Liczymy, że zachęci to mniejszych inwestorów, a przez to pozytywnie wpłynie na płynność i wycenę rynkową spółki. Zyskają na tym wszyscy – mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Akcje „przed wymianą” będą notowane na giełdzie po raz ostatni na sesji 27 listopada 2015 r. W tym dniu zostanie podany kurs odniesienia dla kursu otwarcia w dniu wymiany, a także informacja o zmianie liczby akcji przypadających na kontrakty terminowe. Od 30 listopada 2015 r. akcje będą notowane już z nowym kursem, z oznaczeniem „pw” (po wymianie).

Dla obecnych akcjonariuszy PZU ważną informacją jest, że przeprowadzany split nie spowoduje żadnej bezpośredniej zmiany w wartości portfela ich akcji. Również struktura akcjonariatu oraz wartość kapitałów spółki pozostanie na niezmienionym poziomie. Obecnie w obrocie publicznym znajduje się 86.348.289 akcji PZU, po podziale będzie ich 863.482.890. Obniży się natomiast wartość nominalna pojedynczego waloru z 1 złotego na 10 groszy. Co ważne, udział każdego akcjonariusza we własności spółki i jej prawach będzie taki sam jak przed splitem.

Operacje podziału akcji są zjawiskiem częstym i szeroko stosowanym przez spółki na wielu rozwiniętych rynkach. Również w Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania splitami akcji. Na warszawskiej giełdzie w latach 2010-2014 przeprowadzono 70 takich operacji i cieszyły się one zainteresowaniem ze strony potencjalnych inwestorów.

źródło: PZU