PZU i Hasbro sfinansują remont szkolnych świetlic

Szkoły podstawowe w Polsce mogą zgłosić swój udział w akcji „Się gra, się ma”. Druga edycja akcji, prowadzona pod hasłem „Bezpieczny Playroom”, to wspólne przedsięwzięcie PZU i Hasbro. Ma ono na celu zmodernizowanie szkolnych świetlic tak, by dzieci mogły spędzać czas w nowoczesnych i kolorowych salach zabaw.

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Trzy zwycięskie placówki otrzymają po 20 tys. zł na modernizację swoich świetlic. Celem akcji jest nie tylko stworzenie przestrzeni sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, ale również promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań w szkole i na drodze. Dlatego poza nagrodami głównymi PZU i Hasbro przekażą kolejnym placówkom zestawy gier planszowych uczące i promujące zasady bezpieczeństwa.

Niezależnie od osiągniętego wyniku każda szkoła uczestnicząca w akcji „Się gra, się ma” dostanie pakiet startowy, w którym znajdzie się między innymi gra na temat bezpieczeństwa czy odblaskowe zawieszki na plecaki dla dzieci.

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz na stronie www.siegrasiema.com i wgrać zdjęcie świetlicy wraz z jej opisem. Zwycięskie szkoły zostaną wyłonione na podstawie liczby oddanych na nie głosów. Głosować może każdy na stronie internetowej akcji, która potrwa do 28 listopada 2019 r.

Regulamin akcji jest dostępny na stronie siegrasiema.com.