PZU nawiązało współpracę w zakresie partnerstwa strategicznego z PLL LOT i Allegro.pl

Działania te wpisują się w nową strategię Grupy PZU do roku 2020, która została dziś ogłoszona przez zarząd spółki.

Współpraca strategiczna PZU z PLL LOT opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie przez PZU pełnego spektrum ubezpieczeń i usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów PLL LOT w podróży. Będą to ubezpieczenia podróżne oraz inne usługi assistance i concierge w kanałach dystrybucji biletów lotniczych PLL LOT. Ubezpieczenia podróżne będą wzbogacone o elementy związane z usługami medycznymi. Drugim obszarem partnerstwa strategicznego PZU z PLL LOT będzie szeroko rozumiana współpraca korporacyjna.

PZU wchodzi także w partnerstwo strategiczne z Allegro, które będzie opierało się na kilku elementach. Najważniejszy z nich to sprzedaż i dystrybucja innowacyjnych, w pełni zdigitalizowanych, produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do specyfiki potrzeb kupujących oraz sprzedawców w serwisie allegro.pl, zgodnych z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz odpowiadającymi najlepszym standardom jakościowym. Kolejnymi obszarami współpracy będą sprawy związane z obsługą i likwidacją szkód.