PZU organizuje badania profilaktyczne dla firm

Przez dwa miesiące, listopad i grudzień, PZU przeprowadzi zdrowotne akcje profilaktyczne w ponad 30 zakładach pracy, dla przeszło 5 tysięcy pracowników. Badania odbędą się w jedenastu województwach: śląskim, dolnośląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Wezmą w nich udział lekarze i pielęgniarki z placówek medycznych PZU Zdrowie.

Przedsięwzięcie wpisuje się w propagowaną przez PZU profilaktykę  zdrowotną, która zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele groźnych chorób. Dzięki niej można przeciwdziałać powstaniu schorzenia oraz jego rozwojowi do stadium, w którym może być nieuleczalne. Wielu chorobom można przecież świadomie zapobiegać. Edukacja i szerzenie świadomości prozdrowotnej wśród pracowników odgrywają kluczową rolę w upowszechnianiu zdrowego stylu życia.

Akcja PZU przyczyni się do podnoszenia świadomości zdrowotnej pracowników dzięki połączeniu doświadczenia, chęci pracodawcy i gotowości pracowników. Ma zapobiegać chorobom oraz wykrywać je we wczesnych stadiach. Na podstawie analizy charakteru pracy, wieku i płci pracowników PZU rekomenduje i finansuje z funduszu prewencyjnego program działań, który kształtuje postawę prozdrowotną pracowników. W ramach akcji w specjalnych strefach pracownicy mogą m.in:

  • wykonać badania krwi (m.in. sprawdzić poziom cholesterolu, glukozy);
  • zmierzyć ciśnienie i zrobić EKG;
  • skonsultować się z lekarzami kardiologiem, dermatologiem, psychologiem;
  • skorzystać z porady dietetyka, fizjoterapeuty;
  • wykonać USG wielonarządowe.

Badania i konsultacje w ramach akcji profilaktycznych krótkie i wpłyną na wydajność i jakość pracy pracowników.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Monika Tomaszewska monika.tomaszewska@cmmedica.pl tel.: 605 688 699