PZU pierwsze w rankingu jakości danych UFG za 2018 rok

Czwarty raz z rzędu PZU uplasowało się na pierwszym miejscu rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 rok.

W przygotowanym po raz ósmy zestawieniu wzięto pod uwagę zakłady ubezpieczeń, których udział w rynku komunikacyjnym przekroczył jeden promil. Klasyfikację sporządzono w oparciu o osiem wskaźników uwzględniających m.in.: identyfikowalność pojazdów (poprzez porównanie z rejestrem Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz terminowość, kompletność i jednoznaczność przesyłanych danych, a także odsetek unieważnianych rekordów.

Wysoka jakości danych przesyłanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego leży w interesie PZU, innych ubezpieczycieli oraz wszystkich klientów. Dzięki informacjom gromadzonym i udostępnianym przez UFG (historii ubezpieczenia i szkód danego kierowcy), ubezpieczyciel może dokładniej skalkulować składkę. – powiedział Marek Baran, dyrektor komunikacji korporacyjnej PZU.

UFG od 2004 roku gromadzi dane dotyczące ubezpieczeń OC, natomiast w 2006 roku poszerzył zakres gromadzonych informacji o ubezpieczenia AC. Fundusz każdego dnia aktualizuje swoją bazę, rejestrując około 26 milionów odnowionych i nowo sprzedanych polis rocznie oraz ponad 1,5 miliona zdarzeń drogowych.

Dane pozyskiwane są od zakładów ubezpieczeń, które mają obowiązek przekazywania do UFG informacji dotyczących zarówno zawartych, jak i odnowionych umów ubezpieczenia oraz wszelkich zdarzeń komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą zakładów ubezpieczeń.