PZU wypłaci dywidendę z zysku w 2018 roku

Już po raz 10 z rzędu PZU wypłaci dywidendę. Podział z zysku wyniesie 2,80 zł na akcję. Jest to o 30 groszy więcej niż w 2017 roku. PZU od swojego debiutu giełdowego regularnie wypłaca dywidendę. PZU to spółka, która posiada wdrożoną politykę dywidendową, a w niedalekiej przyszłości planuje uruchomienie programu lojalnościowego dla swoich akcjonariuszy.

Już jutro PZU wypłaci dywidendę z zysku za 2018 rok w wysokości 2,80 zł na akcję. Stopa dywidendy wynosi  6,8 proc. W minionym roku skonsolidowany zysk netto przypisany jednostce dominującej wzrósł o 11 proc. Dywidenda za 2018 rok jest wyższa o 30 groszy na akcję w porównaniu do 2017 roku.

PZU posiada wdrożoną politykę dywidendową, która jest elementem Strategii PZU w horyzoncie do 2020 roku. Zakłada ona jasne i przewidywalne zasady podziału wypracowanego przez Grupę PZU zysku.  Zgodnie z przyjętą polityką, co roku co najmniej 50 proc. zysku będzie przeznaczane na wypłatę dywidendy. W zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć do akcjonariuszy może trafiać do 100 proc. rocznych zysków może zostać przeznaczonych do podziału wśród akcjonariuszy.

– Bardzo dobry rok 2018 w wykonaniu Grupy PZU i nasze doskonałe wskaźniki finansowe pozwoliły nam kolejny rok z rzędu rekomendować wzrost wypłaty dywidendy do decyzji walnego zgromadzenia. Regularne płacenie kuponu dla akcjonariuszy sprawia, że jesteśmy interesującym aktywem dla inwestorów. – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

Dywidenda Grupy PZU w latach 2015-2018

Dywidenda za rokStopa dywidendyDywidenda na akcję
20186,65%2,80 zł
20175,88%2,50 zł
20163,03%1,40 zł
20157,88%2,08 zł

PZU planuje wprowadzić program lojalnościowy dla swoich akcjonariuszy indywidualnych, co zapowiedział w czerwcu tego roku Tomasz Kulik – członek zarządu PZU.  Obecnie trwają prace na założeniami programu oraz przygotowania do jego wdrożenia.

– Jeszcze w tym roku planujemy zaprezentować założenia naszego programu lojalnościowego dla akcjonariuszy. Chcielibyśmy, żeby akcje PZU na stałe zawitały do portfeli osób inwestujących na GPW w Warszawie i żeby mogli oni bliżej poznać świat całego PZU. – dodał Tomasz Kulik.