Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ

Rada Nadzorcza BOŚ 6 grudnia 2017 r. powołała Arkadiusza Garbarczyka, Dyrektora Zarządzającego BOŚ, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

 Skład Zarządu Banku od dnia 6 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu,

Arkadiusz Garbarczyk – Wiceprezes Zarządu,

Anna Milewska – Wiceprezes Zarządu,

Dariusz Grylak – Wiceprezes Zarządu.

Arkadiusz Garbarczyk, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Ministerstwie Finansów jako Ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

Od 2000 roku związany jest z bankowością. Pracę w sektorze bankowym rozpoczął jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Następnie przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2014-2017  związany był z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, gdzie nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego,
a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego
Banku BPS.

Ostatnio pracował w Banku Ochrony Środowiska na stanowisku Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.