Raport CSR ING Banku Śląskiego

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego za lata 2013-2014 nosi tytuł „Odpowiedzialność w obiektywie”. Bank zastosował w nim nowe podejście do raportowania danych pozafinansowych, co zostało odzwierciedlone w kształcie dokumentu. Raport jest odpowiedzią na oczekiwania kluczowych interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców, inwestorów i partnerów społecznych.

Przygotowanie raportu poprzedziło kilkuetapowe badanie istotności, przeprowadzone zgodne z zaleceniami GRI G4 (Global Reporting Initiative) – najnowszej wersji międzynarodowego standardu. Na podstawie ankiet kierowanych do pracowników i inwestorów, analizy branżowych trendów oraz panelu interesariuszy, prowadzonego wg. standardu angażowania interesariuszy AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard), w dokumencie wyłoniono dziesięć kluczowych aspektów raportowania. Są to:

  1. Etyczne informowanie o produktach i usługach;
  2. Bezpieczeństwo klienta;
  3. Dialog z klientami, otwartość na ich opinie i potrzeby;
  4. Jakość obsługi klientów;
  5. Czytelna i przyjazna klientom polityka reklamacyjna;
  6. Innowacje na rzecz klienta;
  7. Satysfakcja pracowników;
  8. Szkolenie i rozwój pracowników;
  9. Zapewnienie otwartości w relacjach z pracownikami;
  10. Compliance.

Nowy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego powstał przy dużym zaangażowaniu pracowników. Blisko sto osób brało czynny udział w jego tworzeniu – wypracowywali konstrukcję, pisali teksty i robili zdjęcia.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie www.raportcsr.ingbank.pl

źródło: ING Bank Śląski