Raport roczny Banku BNP Paribas za 2019 rok nagrodzony w dwóch konkursach

Bank BNP Paribas zdobył drugie miejsce w konkursie głównym w kategorii banków i instytucji finansowych „The Best Annual Report 2019” Instytutu Rachunkowości i Podatków. To kolejna edycja prestiżowej rywalizacji spółek giełdowych, w której Bank stanął na podium. Jednocześnie Bank BNP Paribas został nagrodzony nagrodą specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nagrodą za najlepszy debiut w kategorii raport zintegrowany za 2019 rok w KonkursieRaporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

– Cieszymy się z prestiżowych wyróżnień, które otrzymał raport roczny Grupy BNP Paribas za 2019 rok. Nagrody stanowią potwierdzenie wysokich standardów stosowanych w Banku oraz pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze w jego transformacji. Jestem dumny z profesjonalizmu i zaangażowania wszystkich zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie raportu – mówi Jean-Charles Aranda, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas nadzorujący Obszar Finansów, który w imieniu Banku odebrał nagrodę podczas uroczystej gali finałowej 15 października 2020 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Instytut Rachunkowości i Podatków od piętnastu lat organizuje konkurs The Best Annual Report, do którego zaprasza wszystkie spółki z rynku regulowanego oraz New Connect. Ideą konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Raport Banku, wyróżniony drugą nagrodą w konkursie głównym w XV edycji konkursu „The Best Annual Report” w kategorii „Banki i instytucje finansowe”, to odpowiedź organizacji na globalne trendy w raportowaniu wyników w sposób kompleksowy.

– Wysoka jakość publikowanych przez Bank raportów jest naszym priorytetem. Obserwując rosnące zainteresowanie kwestiami niefinansowymi wśród interesariuszy przygotowaliśmy po raz pierwszy zintegrowany roczny raport cyfrowy, łączący aspekty biznesowe, wyniki finansowe oraz informacje z zakresu ESG (ang. environmental, social, governance). Cieszymy się, że raport został pozytywnie oceniony przez niezależne grono ekspertów – mówi Katarzyna Tatara, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w Banku BNP Paribas.

Pierwszy cyfrowy raport zintegrowany Banku (https://raportroczny.bnpparibas.pl/) został doceniony także przez jury XIV edycji konkursu „Raporty Społeczne” na najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Bank otrzymał nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nagrodę za najlepszy debiut wśród raportów zintegrowanych. Bank został doceniony „za raport dobrze przygotowany i przemyślany, czytelne i spójne przedstawienie informacji wraz z intuicyjnym przechodzeniem pomiędzy tematami, a także za wyczerpującą treść, logiczne i spójne przedstawienie całości materiału” – podano w uzasadnieniu. Finał konkursu również miał miejsce 15 października 2020 r.

– Bank BNP Paribas od 2011 roku regularnie publikuje Raporty CSR w oparciu o międzynarodowe standardy GRI. Daje to możliwość porównania efektów naszych działań realizowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwojuDzięki formie zintegrowanej raportu za rok 2019, mogliśmy bardziej kompleksowo pokazać nasz wpływ na otoczenie, uwzględniając zarówno aspekty gospodarcze, jak i nasze oddziaływanie społeczne i środowiskowe. Udany debiut raportu w takiej formie oraz wyróżnienie przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ogromnie nas cieszy i motywuje do dalszego raportowania w formie zintegrowanej – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Konkurs Raporty Społeczne jest organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte od 2007 roku. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Patronami honorowymi Konkursu są Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, a instytucjonalnymi: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych przyznająca nagrodę specjalną, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.