Raport roczny Banku Pocztowego nagrodzony

Kolejny rok z rzędu skonsolidowany Raport roczny Banku Pocztowego otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2014” organizowanym już po raz dziesiąty przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nagrody główne raportom rocznym przyznała Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka. Bank Pocztowy ze swoim skonsolidowanym Raportem rocznym za 2014 r. zajął zaszczytne drugie miejsce w kategorii Banki i instytucje finansowe. Ponadto Bank otrzymał wyróżnienie za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR.

– Otrzymane nagrody to dowód, że Bank Pocztowy – nie będący jeszcze spółką publiczną – w swoim działaniu i raportowaniu stosuje najwyższe standardy sprawozdawczości finansowej, nie ustępując przy tym najlepszym spółkom obecnym na GPW. Cieszymy się tym bardziej, że to już czwarty rok z rzędu, kiedy nasza praca została bardzo dobrze oceniona przez Kapitułę konkursu. Transparentna sprawozdawczość buduje wartość użytkową dla odbiorców sprawozdań – mówi Michał Sobiech, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za Pion Finansów i Ryzyka.

W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

W poprzednich edycjach konkursu „The Best Annual Report” Raport roczny Banku Pocztowego zajął pierwsze miejsce w kategorii „Banki i instytucje finansowe”, Bank otrzymał wyróżnienie za „Najlepsze sprawozdanie z działalności (2014 r.), wyróżniany był za najlepsze Sprawozdanie z działalności (2013 r.) oraz najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2012 r.).

źródło: Bank Pocztowy