„Razem widzimy więcej” – najnowsza kampania bankowości korporacyjnej w PKO Banku Polskim

  • Największe polskie firmy wybierają bankowość korporacyjną PKO Banku Polskiego
  • Prezesi renomowanych polskich przedsiębiorstw – Apart, Mlekovita, Forte – w spotach telewizyjnych Banku
  • PKO Bank Polski skutecznie wspiera rozwój polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym

15 maja, pod hasłem „Razem widzimy więcej”, wystartowała nowa kampania promująca bankowość korporacyjną PKO Banku Polskiego. Jej twarzą zostali prezesi renomowanych firm, będących jednocześnie klientami Banku – Spółki Apart, Fabryki Mebli FORTE oraz Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA.

Dzięki uczestnictwu w kampanii Spółek: Apart, FORTE i Mlekovita, PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera w obsłudze bankowej dużych korporacji. Przesłanie kampanii „Razem widzimy więcej” podkreśla elastyczność Banku we współpracy z dużymi firmami i troskę o potrzeby przedsiębiorcy. Nasze usługi i oferta produktowa mają za zadanie ułatwić dużym firmom odnoszenie sukcesów na arenie krajowej oraz międzynarodowej – podkreśla Monika Gondek, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej PKO Banku Polskiego.

W kampanii wykorzystywana jest formuła tzw. „testymoniali”, czyli reklamy opartej o opinię znanych i cenionych klientów z satysfakcją korzystających z produktów i usług Banku. W pierwszym wyemitowanym spocie występują prezesi spółki Apart.

PKO Bank Polski udzielił nam limitu kredytowego wielocelowego, dzięki któremu mogliśmy otworzyć dwieście salonów, a gwarancje bankowe zabezpieczają płatności za ich wynajem. Do obsługi zagranicznych rozliczeń korzystamy z produktów skarbowych i rachunków walutowych PKO Banku Polskiego – mówi w spocie Piotr Rączyński, Prezes Zarządu Apart Sp. z o.o.

Kampania prowadzona jest w telewizji (w stacjach informacyjnych i filmowych) oraz w internecie. Za kreację kampanii odpowiedzialna jest Agencja Warszawa, za planowanie i zakup mediów – Havas Media.

Bankowość korporacyjna w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski obsługuje obecnie niemal 15 tysięcy klientów korporacyjnych, którzy mogą liczyć na profesjonalną i specjalistyczną pomoc doradców oraz kompleksową ofertę produktów bankowości transakcyjnej, jak: karty płatnicze, systemy identyfikacji płatności masowych, rachunki skonsolidowane, przelewy płacowe, czy rozwiązania wspierające obrót gotówką. Dzięki podziałowi na specjalizacje branżowe, jak np. Rolnictwo i Przemysł Spożywczy, Produkcja i Handel PKO Bank Polski skutecznie odpowiada na potrzeby kredytowe i poza kredytowe klientów korporacyjnych zajmujących się każdym rodzajem działalności. Klienci mają do dyspozycji produkty bankowe wykorzystywane zarówno w bieżącej działalności, jak i w przyszłych przedsięwzięciach.

Bank posiada w swojej ofercie także instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną, takie jak akredytywy oraz gwarancje i inkasa, które zabezpieczają transakcje biznesowe. Elementem wsparcia jest również uruchomienie zagranicznych oddziałów korporacyjnych – w 2015 roku we Frankfurcie nad Menem, a w kwietniu 2017 rok w Pradze. W ten sposób PKO Bank Polski z sukcesami dąży do pozycji partnera finansowego pierwszego wyboru dla polskich firm prowadzących biznes na zagranicznych rynkach.

Podziel się: