Rekordowe wyniki subskrypcji PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

Subskrypcja certyfikatów PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord przyniosła w niespełna miesiąc rekordową kwotę ponad 21 mln zł – poinformował wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. Według niego dobre wyniki subskrypcji to efekt wysokiej stopy zwrotu funduszu, która od początku roku wynosi prawie 7 proc.

Jak poinformował wiceprezes Żółtek, na prawie 200 tysięcy certyfikatów o łącznej wartości 21 mln zł zapisało się we wrześniu prawie pół tysiąca inwestorów. To najwyższa od dwóch lat kwota uzyskana z subskrypcji. – Akord jest publicznym funduszem realizującym strategię Global Makro, a więc inwestującym w różnorodne klasy aktywów oraz mającym na celu przynoszenie zwrotów przy niskim ryzyku i niezależnie od warunków rynkowych. Kluczem do sukcesu jest umiejętne budowanie portfela i trafne prognozowanie trendów makroekonomicznych i geopolitycznych – wyjaśnia Marcin Żółtek.

Według niego  wysoka stopa zwrotu, którą PZU FIZ Akord notuje nieprzerwanie od początku roku, świadczy o skutecznym zarządzaniu. Jak poinformował, do końca października trwa subskrypcja kolejnej serii certyfikatów tego funduszu. – Wyniki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord wpisują się w bardzo dobre w tym roku wyniki funduszy dłużnych i oszczędnościowych PZU. Sukcesy odnosi również Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez PTE PZU, który zajął pierwsze miejsce pod względem stopy zwrotu w trzyletniej perspektywie – dodał wiceprezes Żółtek.

Grupa PZU angażuje się jednocześnie w projekt powołania wspólnego indeksu giełdowego państw Trójmorza, a więc krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji, Słowenii i Rumunii. Planuje uruchomienie w listopadzie funduszu pasywnego inPZU CEEplus opartego na wspólnym indeksie.

Stworzenie indeksu CEEplus, zainicjowane podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, ma służyć pogłębianiu regionalnej współpracy oraz przyciąganiu zagranicznego kapitału i inwestycji. – Łącząc siły w regionie, łatwiej dotrzemy do inwestorów z całego świata. Dzięki współpracy dynamicznie rozwijające się państwa Trójmorza mają szansę stać się ekonomicznym motorem całej Europy – mówi prezes PZU Paweł Surówka.

W portfelu indeksu CEEplus ma się znaleźć ponad 100 spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd w Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Zagrzebiu i Bukareszcie. Oparty na tym indeksie fundusz inPZU CEEplus ma wykorzystywać trzy używane w pozostałych funduszach inPZU metody replikacji – pełną, syntetyczną i doboru próby. Celem jest wierne, a przy tym efektywne odwzorowanie stopy zwrotu z indeksu. Dodatkową zachętą dla inwestorów mają być niskie, sięgające 0,5 proc. rocznie opłaty za zarządzanie.