Rekordowy poziom nowej akwizycji w Pekao Faktoring

Pekao Faktoring, spółka należąca do Banku Pekao S.A., w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku zawarła nowe umowy faktoringowe na kwotę 2,9 mld zł. Spółka dynamicznie rośnie w każdym segmencie, a dynamika wzrostu akwizycji jest trzycyfrowa zarówno wśród klientów MŚP, jak i korporacyjnych.

Motorem wzrostu Pekao Faktoring jest szeroka i elastyczna oferta. Obecnie klienci oczekują od faktora, poza standardowymi funkcjami, możliwości przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika oraz przygotowania oferty i zakresu usługi dostosowanej indywidualnie do specyfiki ich działalności.

Dlatego Pekao Faktoring posiada w ofercie różne programy finansowania wierzytelności, w zależności od segmentu i rodzaju działalności klienta oraz sektora gospodarki, w którym funkcjonuje. Klienci korzystają najczęściej z programów finansowania wierzytelności dla producentów, dystrybutorów oraz firm usługowych i transportowych. Faktoring jest wykorzystywany także do finansowania wzrostu i rozwoju ich firm.

Posiadamy w ofercie także programy zwiększenia kapitału obrotowego dla firm będących
w trakcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto, coraz częściej klienci oczekują połączenia w jednej umowie kilku produktów faktoringowych (faktoringu pełnego, niepełnego, odwrotnego, finansowania wierzytelności) i kilku walut. Jesteśmy w stanie spełnić wszystkie te oczekiwania
– mówi prezes spółki Pekao Faktoring Magdalena Ciechomska-Barczak.

Szybki transfer gotówki (niemal natychmiast po złożeniu wniosku o finansowanie), system transakcyjny pozwalający na automatyzację wymiany informacji pomiędzy klientem a faktorem, sieć sprzedaży umożliwiająca szybkie dotarcie przedstawiciela faktora do klienta – te czynniki często decydują o wyborze oferty Pekao Faktoring.

Zauważamy, że dla małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej istotna jest możliwość zastosowania elastycznych modeli naliczania opłat, dostosowanych do sezonowości sprzedaży i cyklu produkcyjnego klienta, co również mamy w ofercie – dodaje Magdalena Ciechomska-Barczak.

Na znaczący wzrost akwizycji w tym roku wpływ mają też dodatkowe usługi związane z finansowaniem, a stanowiące wartość dodaną dla klienta. Chodzi tu m.in. o ocenę ryzyka kredytowego kontrahentów zarządzanie portfelem należności i relacje z trudnymi kontrahentami. W tym ostatnim przypadku, także kluczowa jest elastyczność – to klient decyduje o rodzaju działań podejmowanych w celu dochodzenia należności, po to, aby obecność faktora nie wpłynęła negatywnie na relacje z odbiorcami. Te dodatkowe usługi są szczególnie istotne dla klientów MŚP, którzy często nie posiadają własnych zasobów do oceny ryzyka kredytowego odbiorców i u których jakość relacji z odbiorcami jest niezwykle istotna.

Nie bez znaczenia przy wyborze faktora jest także stabilność jego bazy kapitałowej oraz pochodzenie kapitału. W przypadku Pekao Faktoring klienci bardzo doceniają bezpieczeństwo, jakie gwarantuje właściciel – Bank Pekao S.A.