Relacje Inwestorskie ING ponownie docenione przez rynek

ING Bank Śląski zajął II miejsce w corocznym badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, organizowanym przez gazetę giełdy “Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich. Wynik potwierdza, że bank jest jedną ze spółek, które najlepiej komunikują się z rynkiem finansowym.

Oczekiwania inwestorów i analityków rosną wraz z oczekiwaniami całego otoczenia sektora bankowego. Staramy się stawić temu czoła, komunikując się z rynkiem w bardzo otwarty i przejrzysty sposób. Cieszymy się, że zostaliśmy za to ponownie docenieni – powiedziała Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w ING Banku Śląskim.

Biuro Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego zostało wyróżnione na podstawie wyników ankiety uzupełnianej przez przedstawicieli instytucji finansowych.

Do zadań Biura Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego należy:

– bieżący kontakt z inwestorami i analitykami i agencjami ratingowymi,

– zbieranie i analizowanie danych dotyczących polskiego sektora bankowego,

– koordynacja komunikacji banku z rynkiem kapitałowym.

– przygotowywanie prezentacji wynikowej banku na dzień publikacji kwartalnych wyników finansowych;

– współorganizowanie konferencji wynikowych i inwestorskich,

– aktualizacja strony internetowej banku,  w zakładce Relacje Inwestorskie.

Więcej na: http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie