Rok 2015 w bankowości małych i średnich firm w PKO Banku Polskim

Około 450 tysięcy klientów, nowy Pakiet Mobilny dla firm, niekwestionowana pozycja lidera w ramach programu kredytów z gwarancjami de minimis, ponad miliard dwieście milionów złotych sprzedaży w zakresie leasingu, oraz nowe funkcjonalności w platformie wymiany walut iPKO dealer. W 2015 roku PKO Bank Polski konsekwentnie rozwijał ugruntowany w poprzednich latach wizerunek nowoczesnego partnera małych i średnich firm, oferując kolejne usługi i zdobywając nowych klientów.

Jednym z kluczowych produktów wprowadzonych przez PKO Bank Polski w 2015 roku dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw był Pakiet Mobilny. Pakiet to idealne rozwiązanie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób fizycznych wykonujących wolne zawody, oczekujących kompleksowego i nowoczesnego zarządzania finansami firmy za pośrednictwem aplikacji na telefon. W jego ramach klienci mogą liczyć na bezpłatne prowadzenie rachunku bieżącego, który w wygodny sposób można obsługiwać nie tylko przez bankowość elektroniczną iPKO, ale i przez telefon w aplikacji mobilnej IKO. Opłata za pakiet wynosi 0 zł miesięcznie pod warunkiem wykonania w danym miesiącu przelewu do ZUS i dokonania operacji kartą debetową do rachunku na sumę transakcji bezgotówkowych co najmniej 700 zł. Bank nie pobiera również opłaty za wydanie i korzystanie z karty debetowej. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z usług księgowych dostarczanych przez szybkafaktura.pl bezpłatnie przez 6 miesięcy. Rok 2015 to również rozbudowa rozwiązań pozwalającym klientom na samodzielne otwieranie dodatkowych produktów i usług bez konieczności wizyt w oddziale. Obecnie klienci mają możliwość otwierania rachunków pomocniczych w 18 walutach, kart debetowych do rachunków w PLN oraz USD i EUR i uruchamiania powiadomień SMS o przychodzącym przelewie od kontrahenta. Wszystkie powyższe usługi dostępne są w bankowości internetowej IPKO.

Nowe produkty PKO Bank Polski wdrożył także w zakresie finansowania bieżących i inwestycyjnych potrzeb kredytowych małych i średnich firm. W październiku 2015 roku Bank podpisał umowę dotyczącą kredytów w ramach programu COSME. Dzięki gwarancjom COSME mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zabezpieczyć kredyt lub pożyczkę na wypadek, gdyby nie spłacili ich w terminie. Gwarancje BGK w ramach programu COSME w PKO Banku Polskim zabezpieczą spłatę 80% wartości kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i pożyczek oraz 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku –  oraz uproszczone procedury. Wniosek o udzielenie gwarancji bank przyjmie w momencie składania wniosku kredytowego. Gwarancje COSME w PKO Banku Polskim dostępne będą dla klientów w pierwszym kwartale 2016 roku. Program COSME to kolejna – po programie gwarancji de minimis – forma pomocy dla firm. Według danych na koniec listopada 2015 roku ponad 32 tys. firm skorzystało z kredytów z gwarancją de minimis w PKO Banku Polskim. Wartość gwarancji przekroczyła 6,1 mld zł, co przełożyło się na łączną wartość kredytów przekraczającą 11 mld zł. Oznacza to, że ponad 30 proc. przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu zaciąga je w PKO Banku Polskim. Czyni to Bank niekwestionowanym liderem programu.

Sukcesem w zakresie finansowania jest także wartość sprzedaży Pożyczki MSP, która do końca listopada 2015 przekroczyła 1,7 mld zł. Mogą z niej korzystać klienci prowadzący działalność gospodarczą od przynajmniej 18 miesięcy. Produkt jest dostępny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o., akcyjnych, a także dla rolników. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tysięcy złotych, a okres spłaty to aż 5 lat. Warto podkreślić, że zakres wymaganych dokumentów jest ograniczony do minimum – przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać prognoz finansowych ani biznesplanu. Produkt w kwietniu 2015 został nagrodzony nagrodą „Złotego Bankiera”.

– PKO Bank Polski od lat jest partnerem zarówno dla wielkich, jak i małych firm. Bycie liderem na rynku zobowiązuje. Niezależnie od sytuacji gospodarczej wspieramy rozwój przedsiębiorczości. Dziś tym co zapewnia bankom sukces w zakresie obsługi małych i średnich firm jest szeroka oferta rozwiązań dostępna w wielu kanałach (w placówkach, internecie i mobilnie), które ułatwiają przedsiębiorcom realizację ich głównego celu czyli prowadzenia dochodowej działalności. Sektor MSP jest bardzo zróżnicowany, wpływa to na równie zróżnicowane oczekiwania firm. Banki, by osiągnąć sukces muszą dostarczyć przedsiębiorcom narzędzia, których ich firmy realnie potrzebują. Począwszy od codziennych rozliczeń, przez specjalne przygotowane zestawy branżowe, różnorodne formy finansowania oraz nowinki technologiczne – podkreśla Agnieszka Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski w 2015 roku odniósł także znaczący sukces w zakresie sprzedaży leasingu w sieci MSP. Jej wartość przekroczyła 1,2 mld złotych, podczas gdy 2008 roku sięgała niecałych 40 milionów złotych. Na tak znaczące zwiększenie sprzedaży wpłynęła przede wszystkim atrakcyjność produktów – pakietu Sprzedażowego Ekspres, Pakietu Auto Mobilny Leasing, a także Pożyczki Leasingowej dla Przedsiębiorcy i Rolnika. Sukces ma tym większe znaczenie w obliczu bardzo silnej konkurencji na rynku leasingu, który jest zdominowany przez kapitał zagraniczny.

Jesienią 2015 nowe funkcjonalności zyskał także iPKO dealer. iPKO dealer to profesjonalna internetowa platforma wymiany walut skierowana do przedsiębiorstw dokonujących rozliczeń w walutach obcych. Pozwala na samodzielne zawieranie transakcji wymiany walut, zarządzanie ryzykiem kursowym oraz lokowanie nadwyżek finansowych. Dzięki zmianom klienci Banku, oprócz podstawowych transakcji walutowych typu SPOT, FORWARD czy SWAP, mogą składać zlecenia typu Order (zawarcie transakcji po oczekiwanym przez klienta kursie) i typu Alert (powiadomienia SMS o osiągnięciu oczekiwanego przez klienta poziomu kursu). Platforma iPKO dealer oferuje także możliwość zawierania serii transakcji FX,  po wspólnym lub różnym kursie dla poszczególnych transakcji z serii, co jest nowością na rynku polskim. Z platformy iPKO dealer klienci mogą korzystać również mobilnie na tabletach i smartfonach.

źródło: PKO Bank Polski