Rok cyfrowego przyśpieszenia

  • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2020 r. zwiększyła skalę działania. Jej aktywa wzrosły do 377 mld zł, a zysk na działalności biznesowej wzrósł do 14,6 mld zł.
  • Wynik netto grupy spadł do -2,6 mld zł, głównie wskutek potwierdzonego decyzjami NWZA zamiaru oferowania ugód dla kredytobiorców walutowych.
  • W 2020 r. PKO Bank Polski skupiał się na zachowaniu ciągłości działania oraz przyśpieszeniu cyfryzacji, której efekty pozwolą mu zwiększać przewagi nad konkurentami w kolejnych latach.
Ryzyka prawne walutowych kredytów mieszkaniowych oraz skutki gospodarcze pandemii COVID-19 przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w 2020 roku zanotowała wynik w wysokości -2,6 mld zł. Pomimo trudnych warunków gospodarczych, wynik na działalności biznesowej wyniósł 14,6 mld zł i był nieznacznie wyższy niż przed rokiem. Nastąpił też wyraźny wzrost skali działania spółki. Suma aktywów osiągnęła 377 mld zł i była o 8,4 proc. wyższa niż rok wcześniej.
 

– Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego zdała egzamin z działania w warunkach pandemii. Zwiększyła skalę działania i wypracowała solidny zysk na działalności biznesowej. Na skutek zatwierdzenia przez akcjonariuszy planów oferowania ugód kredytobiorcom walutowym, ubiegły rok zamknął się stratą netto grupy. Spółka była na to przygotowana i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Ugody pozwolą wyeliminować ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, co pozwoli bankowi skupić się na szybszym rozwoju działalności biznesowej w kolejnych latach. To rozwiązanie korzystne również dla klientów banku – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wzrost skali działania i solidny wynik na działalności biznesowej

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2020 r. wyraźnie zwiększyła skalę działania. Wartość jej aktywów wyniosła blisko 377 mld zł i była o 8,4 proc. wyższa niż przed rokiem. Pomimo działania w warunkach pandemii, grupa wypracowała solidny wynik na działalności biznesowej. Wyniósł on 14,6 mld zł i był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. Wynik netto grupy w 2020 roku wyniósł -2,6 mld zł. Bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy grupy banku wynosi 18,2 proc. i znajduje się znacznie powyżej minimów regulacyjnych, a grupa posiada 14,7 mld zł kapitału nadwyżkowego.
Na spadek rocznego wyniku wpłynęła przede wszystkim autonomiczna decyzja akcjonariuszy o zaoferowaniu kredytobiorcom walutowym możliwości zawierania ugód z bankiem. Spółka utworzyła fundusz o wartości 6,7 mld zł, który zabezpiecza koszty programu ugód. Na wynik grupy kapitałowej w 2020 r. istotnie wpłynęło także pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w kwocie 1,2 mld zł. W ograniczaniu spadku wyniku finansowego bankowi pomogła z kolei silna dyscyplina kosztowa, dzięki której koszty działania grupy w 2020 roku były niższe niż rok wcześniej o 38 mln zł.

Najważniejszy priorytet 2020 roku: zdrowie i bezpieczeństwo

2020 rok był czasem nietypowych wyzwań. Pandemia COVID-19 zaskoczyła świat i wymusiła zmianę priorytetów, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie i bezpieczeństwo. PKO Bank Polski pozytywnie zdał ten egzamin i pomimo trudnych warunków zachował ciągłość działania, a jego placówki przez cały czas były dostępne dla klientów. Bank w błyskawicznym tempie udostępnił tysiącom swoich pracowników możliwość pracy zdalnej oraz zorganizował obsługę klientów w oddziałach tak, aby minimalizować ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wspieramy walkę z pandemią

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2020 roku aktywnie wspierała Polskę i Polaków w walce z pandemią. Bank przekazał środki m.in. dla szpitali i służb sanitarnych, a w niesienie pomocy włączyły się również spółki grupy. Równocześnie bank wspierał w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. Był też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR oraz dystrybuował pomoc dla firm udzielaną przez BGK.

Efekty cyfryzacji pomogły w czasie pandemii

W prowadzeniu działalności w czasie pandemii pomagały efekty transformacji cyfrowej, która od ponad dekady zmienia Grupę PKO Banku Polskiego w zwinną organizację wyposażoną w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Pandemia przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. W taki sposób z usług banku korzysta już 3/4 klientów. Na popularności wciąż zyskuje aplikacja mobilna IKO, która do końca ubiegłego roku została aktywowana już ponad 5 mln razy. Od momentu jej udostępnienia blisko osiem lat temu klienci logowali się do niej 2,9 mld razy, z czego w samym tylko 2020 r. prawie 1,2 mld razy. Korzystanie z usług banku bez wychodzenia z domu wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe, takie jak uruchomiona w lipcu 2020 r. platforma Automarket.

Sztuczna inteligencja wspiera działalność banku

Jedną z ważnych technologii, które wspierały działalność PKO Banku Polskiego w 2020 roku była sztuczna inteligencja (AI). Pomaga ona w robotyzacji i coraz szerzej wykorzystywana jest w jego codziennej działalności spółki. Sztuczną inteligencję wykorzystują m.in. voiceboty wspierające pracę bankowej infolinii oraz asystent głosowy IKO, który został uruchomiony w maju 2020 r. Co trzecia osoba dzwoniąca na bankową infolinię obsługiwana jest już przez voicebota, a łączna liczba rozmów z bankową sztuczną inteligencją przekroczyła 1 mln. AI pomaga także w miękkiej windykacji, weryfikuje autentyczność dowodów osobistych oraz każdego miesiąca analizuje dziesiątki tysięcy opinii użytkowników aplikacji IKO. W ramach poddanych robotyzacji i automatyzacji procesów od początku roku wykonano prace równe ekwiwalentowi 1,7 tys. pełnych etatów.

Potencjał tkwi w chmurze

Szczególnie duży potencjał dla banku niesie dostęp do nowoczesnej infrastruktury chmurowej. W 2020 roku PKO Bank Polski przeniósł do chmury 12 tys. terminali, na których pracują bankowi doradcy w 1 tys. oddziałów. Udostępnił też ponad 13 tysiącom pracowników chmurowe narzędzie MS Teams, które wspiera zdalną pracę zespołową. Klienci banku mogą z kolei korzystać z nowej usługi – wsparcia Wideodoradcy, które powstało przy wykorzystaniu chmury. W banku wdrożona została także platforma Dzień Dobry HR, która działa w chmurze publicznej SAP i obsługuje procesy miękkie HR dla ponad 26 tys. pracowników banku. W najbliższych latach wykorzystanie przetwarzania danych w chmurze przez bank będzie dalej rosło.

W kierunku zrównoważonego rozwoju

W swojej działalności bank kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W 2020 roku grupa o 7,8 proc. zmniejszyła zużycie energii oraz o 32 proc. ograniczyła emisje CO2 generowane przez jej działalność. Bank wdrożył także ocenę ryzyk ESG do procesu oceny kredytowej klientów korporacyjnych, zaostrzył polityki kredytowe względem sektorów wysokoemisyjnych oraz szerzej otworzył się na finansowanie OZE.