Rosną zagraniczne wydatki kartami Visa

  • Od lipca do końca października br. liczba zagranicznych transakcji polskimi kartami Visa wzrosła o 17%

  • Podczas podróży zagranicznych kartami Visa najwięcej wydajemy na hotele, paliwo oraz rozrywkę

 

Z danych Visa Europe obejmujących cztery miesiące od początku lipca do końca października br. wynika, że Polacy coraz częściej płacą swoimi kartami Visa za granicą. Liczba zagranicznych płatności dokonanych polskimi kartami Visa w analizowanym okresie wzrosła do poziomu 6,9 mln transakcji, tj. o 17% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna kwota wydatków takimi kartami w ciągu tych czterech miesięcy sięgnęła niemal 293 mln euro i była wyższa o 6%. Polacy najczęściej płacili i najwięcej wydali kartami Visa w Niemczech.

W stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie czołówka krajów, w których polskimi kartami Visa wydaje się w analizowanym okresie najwięcej. Na pierwszym miejscu pozostają Niemcy (39 mln euro), przed Włochami (32 mln euro), Francją (22 mln euro) i Stanami Zjednoczonymi (20 mln euro). Pod względem liczby transakcji na pierwszym miejscu również znalazły się Niemcy, w których Polacy zapłacili w ciągu czterech miesięcy 830 tys. razy, zaś kolejne kraje to Chorwacja (670 tys.), Wielka Brytania (504 tys.) oraz Włochy (492 tys.).

Wśród najszybciej rosnących kategorii wydatków opłacanych polskimi kartami Visa za granicą znalazły się „Supermarkety” – to w zagranicznych sklepach tego typu Polacy dokonali najwięcej zakupów (1,6 mln transakcji), tj. o 27% więcej niż rok wcześniej. W ujęciu wartościowym wzrost wyniósł 21%.

„Wzrosty, zarówno liczby, jak i wartości transakcji potwierdzają, że polscy turyści są coraz bardziej przekonani do bezpiecznych płatności bezgotówkowych podczas pobytu poza krajem. Jest to m.in. efekt przeprowadzonej w lipcu i sierpniu br. kampanii reklamowej, poprzez którą staraliśmy się przekonać konsumentów do płacenia kartami Visa zamiast gotówką podczas podróży zagranicznych” – komentuje Jakub Kiwior, dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

W analizowanym okresie użytkownicy polskich kart Visa najwięcej wydali za granicą na: hotele (74 mln euro), paliwo (44 mln euro), rozrywkę (32 mln euro), zakupy w supermarketach (30 mln euro) oraz ubrania (26 mln euro).

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Visa Europe w marcu br. połowa podróżujących Polaków decyduje się dokonać wymiany waluty przed wyjazdem i zabrać ze sobą gotówkę, przy czym głównym tego powodem jest obawa o brak możliwości zapłacenia kartą w miejscu docelowym podróży.

„Te obawy są całkowicie bezpodstawne, gdyż karty Visa są akceptowane w 38 milionach placówek w ponad 200 krajach świata, a korzystanie z karty płatniczej – także za granicą – jest wygodne i bezpieczne, szczególnie w porównaniu z popularną gotówką” – dodaje Jakub Kiwior.

źródo: Visa Europe