RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

W dniu 7 kwietnia 2021 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej;

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 kwietnia 2021 r. zostanie opublikowana dziś o godz. 16.00 na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl)