RYNKI MOTORYZACYJNE NA ŚWIECIE Z DOBRĄ PERSPEKTYWĄ WZROSTU

Do 2020 roku nastąpi wiele zmian na rynku samochodowym. Chiny, które obecnie posiadają mniej niż 10 proc. wszystkich aut na świecie, powinny zwiększyć dwukrotnie tę wartość. Natomiast Europa, Stany Zjednoczone i Japonia, do których należy ponad połowa światowego rynku (53 proc.) posiadać będą 42 proc. W ciągu najbliższych sześciu lat szacuje się ponad 100 mln rejestracji rocznie – takie wnioski płyną z raportu Obserwator 2015. Światowy rynek motoryzacyjny. Dobre perspektywy wzrostu przygotowanego przez L’Observatoire Cetelem.

Popyt na samochody w krajach rozwiniętych jest już nasycony, zatem dynamika sprzedaży do 2020 roku będzie na poziomie 2 proc. rocznie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z oczekiwaniami światowy wzrost będzie głównie zasługą rynków wschodzących. Większy wzrost, na poziomie 5 proc. będzie miał miejsce w Chinach i 6 proc. w Brazylii. W skali globalnej, światowy rynek powinien wzrastać średnio o 3,5 proc. rocznie i przekroczyć 100 mln sprzedanych pojazdów w latach 2018-2019.

Wszystkie badania pokazują, że rynek samochodowy rozwija się i nadal będzie odnotowywał wzrosty. Dla Banku BGŻ BNP Paribas finansowanie kredytów samochodowych jest jednym z  kluczowych kierunków rozwoju. Nieustannie pracujemy nad ofertą, dostosowujemy się do zmieniającego się otoczenia, tak aby wzmacniać pozycję jednego z najważniejszych graczy na tym rynku – powiedziała Monika Kuligowska, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży Personal Finance w Banku BGŻ BNP Paribas.

Raport porusza również kwestię pojazdów elektrycznych na świecie, które powoli pojawiają się na drogach, a mogą być dobrym rozwiązaniem pozwalającym walczyć z problemem lokalnego zanieczyszczenia środowiska. Wymienia się kilka powodów tej sytuacji.  Klienci nie mają tak szerokiej oferty, jak w przypadku  aut spalinowych, a czas ładowania jest długi. Sprawia to, że niewiele osób deklaruje chęć zakupu takiego auta. Natomiast znacznie lepiej ma się rynek aut hybrydowych, oferujących najlepsze cechy obu wersji, tj. autonomię pojazdów spalinowych i niskie zużycie energii pojazdów elektrycznych. Stanowią one znaczną część sprzedaży we Francji, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Kierowcy z dwunastu krajów pytani o trzy główne kryteria brane pod uwagę przy zakupie auta wskazują: cenę, zużycie paliwa i bezpieczeństwo. Średni wiek nabywcy nowego pojazdu w Europie to 52 lata, najbardziej skłonny do zakupu nowego auta w Stanach Zjednoczonych jest klient w przedziale wiekowym 55-64 lat, natomiast na rynkach wschodzących (Turcja, Chiny, RPA) ma poniżej 45. roku życia. Przepytanym konsumentom samochód kojarzy się przede wszystkim z oszczędnością czasu, niezbędnym środkiem transportu oraz wolnością, niezależnością i autonomią. Źródła informacji, z których nabywcy korzystają przed zakupem pojazdu są różnorodne, najczęściej wskazywane są : jazda próbna, opinie i rady otoczenia oraz strony www specjalizujące się w motoryzacji. Średnio jedna trzecia konsumentów na świecie deklaruje chęć zakupu samochodu on-line, najbardziej skłonni do tej formy zakupu są Włosi, Brytyjczycy i Brazylijczycy, a najmniej Belgowie.

W Polsce średni wiek nabywcy nowego pojazdu wynosi 51 lat, 22 proc. stanowią kobiety. Z raportu również wynika, że Polacy intensywnie korzystają z Internetu w fazie poszukiwania informacji przed zakupem auta, choć dla polskich klientów to opinie otoczenia są najistotniejszym źródłem informacji. Polska należy do krajów, w których najczęściej dokonuje się zakupu auta za gotówkę (blisko ośmiu na dziesięciu kierowców), natomiast jeśli zdecydują się na finansowanie na kredyt, to wybierają go w miejscu zakupu.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas