Samsung wśród liderów CSR

Samsung Electronics Polska znalazł się w Złotej Szóstce INN:CSR – podsumowania przygotowanego przez portal INNPoland. Zestawienie ma na celu promowanie najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu wśród firm działających w Polsce oraz inspirowanie pozostałych organizacji do aktywności w tym obszarze.

Firma została doceniona za zaangażowanie na rzecz promocji wiedzy i kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Pomysłodawcy zestawienia szczególnie docenili działania CSR Samsung w Polsce w obszarze edukacji: projekty Mistrzowie Kodowania i Mistrzowie Kodowania Junior oraz Samsung LABO, a także partnerstwo strategiczne dla Centrum Nauki Kopernik.

Chcemy by podejmowane przez nas działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu miały jak największy wpływ na budowanie kapitału społecznego. Jako firma działająca na rynku nowoczesnych technologii wiemy, jak ważne są aktualnie wiedza i kompetencje z zakresu teleinformatyki, dlatego spora część naszych aktywności skupiona jest właśnie na edukacji poszczególnych grup obywateli i podnoszeniu ich kwalifikacji w tym obszarze. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie zostało docenione i że znajdujemy się w gronie firm, dla których CSR jest tak istotnym elementem działań biznesowych – powiedziała Blanka Fijołek, CSR & Sponsorship Senior Manager Samsung Electronics Polska.

Samsung na rzecz edukacji

Już w 2013 roku Samsung Electronics Polska rozpoczął realizację programów edukacyjnych z zakresu programowania: dla dzieci w wieku szkolnym – Mistrzowie Kodowania, w który aktualnie zaangażowanych jest ponad 1300 szkół podstawowych i gimnazjów, w zakresie szkolnictwa zawodowego – Samsung LABO we Wronkach oraz profesjonalizacji zawodowej – Samsung LABO w Szczecinie. W 2015 roku uruchomiony został również program kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym: Mistrzowie Kodowania Junior, który aktualnie obejmuje 18 przedszkoli w całej Polsce.

Wczesna nauka programowania to doskonałe narzędzie budowania kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie technologii, mediów i biznesu. Poprzez naukę programowania, już od najmłodszych lat, dzieci uczą się pracy zespołowej i logicznego myślenia – umiejętności niezbędnych nie tylko w życiu zawodowym – dodała Blanka Fijołek, CSR & Sponsorship Senior Manager Samsung Electronics Polska.

W Złotej Szóstce, wybranej z grupy 50 firm, zaproszonych do podsumowania przygotowanego przez portal IMMPoland, znalazły się również: Budimex SA, Cemex Polska, Grupa Raben, Tauron Polska Energia oraz Unilever Polska. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie analizy strategii CSR organizacji oraz wyboru najlepszych praktyk przez zespół ekspertów.

źródło: Samsung Electronics