SOKiK utrzymał decyzję UOKiK wobec Banku Millennium – KOMENTARZ BANKU

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ogłoszonym 7 stycznia 2020 wyroku oddalił w całości odwołanie banku od decyzji nr DOIK 12/2017 (decyzja wymierzająca karę 21 mln zł, uznająca za praktykę naruszającą interesy konsumentów treść odpowiedzi na reklamacje klientów o skutkach wyroku wydanego w trakcie kontroli abstrakcyjnej wzorca umownego dla sytuacji konkretnego klienta).

Fundamentalnie nie zgadzamy się z wydanym wyrokiem. Nie można mówić o naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów w szczególności zważywszy, iż sprawa dotyczy informacji przesłanych do 78 klientów w latach 2015-2016, w tym reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników. Ponadto warto podkreślić, że Urząd stwierdził zaniechanie tej praktyki w dniu 7 lutego 2016, czyli cztery lata temu. W naszej ocenie także wysokość kary jest niewspółmierna do zarzucanego nam przewinienia. Wyrok nie jest ostateczny. Bank Millennium w ustawowym terminie wniesie apelację od wyroku – Iwona Jarzębska, rzecznik prasowy Banku Millennium