S&P Global Ratings pozytywnie oceniła realizację strategii i stabilność zarządu PZU

Amerykańska agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU ze stabilnej do pozytywnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-.

W ocenie agencji zmiana perspektywy to rezultat skutecznej realizacji strategii oraz efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach Grupy ubezpieczeniowo-bankowej. Agencja pozytywnie ocenia również stabilność zarządu i jej wpływ na osiągane wyniki.

– Podwyższenie do poziomu pozytywnego i wskazanie naszej siły finansowej na poziomie A- dowodzi uznania dla wyników, które osiągamy w Grupie PZU. S&P docenia nie tylko przyjętą przez nas strategię, ale i sposób oraz efektywność jej realizacji. Nam samym nie pozostaje nic innego jak realizować to, co założyliśmy na lata 2017-2020.   – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU.

Analitycy S&P uznali, że Grupa PZU udowodniła, że jest w stanie generować dobre wyniki finansowe, zarówno w ujęciu historycznym jak i w porównaniu do konkurencji. Ponadto podkreślili coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem, skutkujące większą odpornością kapitałową oraz wysoką dyscypliną w zarządzaniu kapitałem. Raport agencji odnosi się również do bardzo dobrej pozycji PZU na rynku ubezpieczeń, bankowości i zarządzania aktywami, która pozwoli na wykorzystanie tej przewagi w celu dalszego generowania dobrych wyników finansowych, umocnienia fundamentów i poprawy pozycji w całym sektorze.

Jednocześnie agencja S&P dopuszcza podniesienie ratingu w ciągu następnych 12-18 miesięcy, uzależniając to od utrzymania stabilności zarządu oraz dobrych wyników finansowych (w tym wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych). Warunkiem jest także utrzymanie stabilnego poziomu ryzyka w Grupie PZU oraz adekwatności kapitałowej na poziomie minimum AA i zdolności do przejścia testu warunków skrajnych (S&P).