Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń  – bezpieczna i wygodna hybrydowa formuła kongresu!

W dniach 19-20 października 2020 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, w skład którego wchodzą 20. Warsaw International Banking Summit oraz 16. Insurance Forum. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie hybrydowej, która połączy elementy tradycyjnego kongresu oraz aktywności online na dedykowanej platformie.

Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń to cykliczne spotkanie skupiające kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest ono doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych.

W czasie dwóch dni wydarzenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia w świetle zmian, które nastąpiły w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią COVID19. Podczas części inauguracyjnej eksperci skupią się na kwestiach odbudowy gospodarki Polski w czasie recesji, w tym wpływu pandemii na gospodarkę międzynarodową, roli państwa w procesie stabilizacji gospodarki oraz funkcjonowaniu instytucji finansowych w nowej rzeczywistości. Wprowadzenie zawierać będzie również dyskusję na temat perspektyw rozwoju rynku kapitałowego wobec kryzysu finansowego i zmian w dynamice na rynku.

W części kongresu poświęconej Warsaw International Banking Summit poruszymy tematy oscylujące wokół wyzwań banków w zakresie zarówno kontaktów z klientem, jak i wewnętrznej organizacji pracy oraz cyfryzacji, z którymi mierzą się banki  w obliczu nowej sytuacji rynkowej. Omówimy również trendy w cyfrowej transformacji banków w 2020 r., w tym dotychczasowe zastosowania narzędzi oraz zmiany w zakresie technologii w sektorze bankowym. Nie zabraknie też tematów związanych z polityką kredytową i pożyczkową oraz Open Banking. Podsumujemy też najistotniejsze kwestie dotyczące ekosystemu płatniczego w nowej rzeczywistości.

Debaty 16. edycji Insurance Forum oparte zostaną o przekształcenia, które nastąpiły na rynku ubezpieczeniowym w skutek kryzysu. Zajmiemy się przede wszystkim takimi kwestiami jak dystrybucja ubezpieczeń w czasie pandemii, omawiając zmiany, które zaszły w tym aspekcie oraz rozwój cyfrowych kanałów dystrybucji, zmiany w ofercie produktowej powstałe w wyniku pandemii, a także wyzwania, przed którymi stoją agenci ubezpieczeniowi w obliczu obecnej rzeczywistości. Wraz z ekspertami zastanowimy się również nad perspektywami stojącymi przed rynkiem ubezpieczeń grupowych i wnioskami dotyczącymi ubezpieczeń zdrowotnych w pierwszych miesiącach pandemii. Cześć dyskusji poświęcimy też na podsumowanie działań i trendów w digitalizacji środowiska ubezpieczeniowego.

Formuła hybrydowa wydarzenia pozwoli nam połączyć spotkanie w hotelu, gdzie zaproszona zostanie ograniczona liczba osób dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, oraz kongres on-line, na którym uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanej platformy z dostępem do streamingu z głównej sceny kongresu, strefy Partnerów, możliwością zadawania pytań i komentowania bieżącej dyskusji, a także możliwością nawiązywania relacji na prywatnych czatach, videoczatach i pokojach tematycznych.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

 

PATRONAT MEDIALNY: