Stabilna para Eurodolar – nowa Lokata Strukturyzowana w BZ WBK

Od 04.11.2015 r. BZ WBK wprowadza do oferty 18-miesięczne Lokaty Strukturyzowane denominowane w EUR i USD, które oferują 100% ochrony kapitału na koniec okresu depozytowego.

Zysk na koniec okresu inwestycyjnego uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/USD. Produkt bazuje na strategii Range Accrual, a oprocentowanie zostanie naliczone klientom w każdym z Dni obserwacji kursu, występujących w kwartalnych odstępach, w których kurs średni EUR wyrażony w USD ogłaszany przez EBC i publikowany na stronie www.ecb.europa.eu po godzinie 15:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału.

Niecodzienna inwestycja w EUR i USD to możliwość uzyskania atrakcyjniejszych zysków w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych oraz możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

Parametry lokat:

  • Okres subskrypcji: 04.11 – 24.11.2015
  • Czas trwania lokaty: 18 miesięcy
  • Okres depozytowy: 25.11.2015 – 25.05.2016
  • Instrument bazowy: kurs EUR/USD wg EBC
  • waluta lokaty: EUR lub USD
  • Minimalna kwota lokaty: 5 tys. EUR lub 5 tys. USD
  • Oprocentowanie:
EUR Stabilna para Eurodolar USD Stabilna para Eurodolar
do 1,5% (1,0% w skali roku) do 2,4% (1,6% w skali roku)
w przypadku, gdy kurs EUR/USD przyjmie wartość z określonego przedziału

  • Dni obserwacji kursu: dni, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania, tj. kurs średni EUR wyrażony w USD ogłaszany przez EBC i publikowany na stronie www.ecb.europa.eu po godzinie 15:00 czasu polskiego znajdzie się w odpowiednim przedziale:
 

1.         24-02-2016

4.         24-11-2016

 

2.         24-05-2016

5.         24-02-2017

 

3.         24-08-2016

6.         24-05-2017

  • Likwidacja lokaty w okresie subskrypcyjnym: bezkosztowo
  • Likwidacja lokaty strukturyzowanej w trakcie trwania okresu depozytowego: opłata uzależniona od liczby dni pozostających do dnia zakończenia okresu depozytowego i stanowi odpowiednio:

EUR Stabilna para Eurodolar USD Stabilna para Eurodolar
–         w okresie od dnia 25.11.2015 r. do dnia 23.02.2016 r. – 1,50%

–         w okresie od dnia 24.02.2016 r. do dnia 24.05.2016 r. – 1,25%

–         w okresie od dnia 25.05.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. – 1,00%

–         w okresie od dnia 25.08.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. – 0,75%

–         w okresie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 22.02.2017 r. – 0,50%

–         w okresie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 25.05.2017 r. – 0,25%

–         w okresie od dnia 25.11.2015 r. do dnia 23.02.2016 r. – 2,40%

–         w okresie od dnia 24.02.2016 r. do dnia 24.05.2016 r. – 2,00%

–         w okresie od dnia 25.05.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. – 1,60%

–         w okresie od dnia 25.08.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. – 1,20%

–         w okresie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 22.02.2017 r. – 0,80%

–         w okresie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 25.05.2017 r. – 0,40%

 źródło: Bank Zachodni WBK