Sukcesy sprzedażowe i rozwój oferty dla firm. Branża doradztwa finansowego w III kwartale 2015 r.

To już kolejny kwartał, który doradcy zrzeszeni w Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) zamykają pod znakiem hipotek. W trzecim kwartale 2015 roku pośredniczyli w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 3,85 mld złotych, wypracowując tym samym 2% wzrost w stosunku do poprzednich trzech miesięcy oraz aż 13% wzrost w ujęciu rocznym. Doradcy, dywersyfikując swoją działalność, wzmacniają również inne linie produktowe. W III kwartale udzielili m.in. blisko 284 mln zł kredytów dla przedsiębiorstw.

Sukces w hipotekach

Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych między lipcem a wrześniem 2015 r. okazała się jeszcze wyższa, niż w rekordowym II kwartale. Wzrosty w tym sektorze odnotowała większość firm tworzących ZFDF.

Adrian Jarosz, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Expander Advisors: Drugie półrocze 2015 roku firmy zrzeszone w ZFDF rozpoczęły bardzo dobrymi wynikami w sektorze kredytów hipotecznych, pośredniczyły bowiem w udzieleniu hipotek o wartości 3,85 mld zł. Ich zaciąganiu sprzyjają korzystne warunki rynkowe. Oprocentowanie utrzymuje się na niskim poziomie, natomiast marże – na zbliżonym do tego z początku roku. Kupujący mają także dodatkową motywację – wraz  z końcem 2015 r. wzrośnie minimalny wkład własny, co zachęca do szybszego podjęcia decyzji.

Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFDF w II kwartale 2015 r. i III kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy II kwartał 2015 III kwartał 2015
1 Open Finance
+ Home Broker
1 352,00 1 297,00
2 Expander 1 129,34 1 138,83
3 Aspiro 550,11 656,32
4 Notus Doradcy Finansowi 517,81 539,15
5 Gold Finance 183,05 170,97
6 Doradcy24 43,60 46,40
Razem 3 775,91 3 848,67
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Helena Kamińska, wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Open Finance SA: Na solidne wyniki kwartalne w sektorze hipotek wpływ miało również „rozluźnienie” wymogów związanych z programem dopłat rządowych „Mieszkanie dla Młodych”. Wielu kredytobiorców dopiero we wrześniu tego roku – po rozszerzeniu programu MdM o mieszkania z rynku wtórnego – zyskało realną możliwość skorzystania z tego dofinansowania. Wcześniej, ze względu na m.in. niewielką dostępność oferty deweloperskiej w mniejszych miejscowościach, propozycja MdM była ograniczona. Tym bardziej całej naszej branży zależy na promocji samego programu, ale i wsparciu klientów w uzyskaniu korzystnych dopłat przy zakupie ich własnych „czterech kątów”.

Sprzedaż produktów inwestycyjnych

Firmy doradztwa finansowego należące do ZFDF w III kwartale pośredniczyły też w sprzedaży produktów inwestycyjnych o łącznej wartości 1,32 mld złotych.

Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych przez członków ZFDF w II kwartale 2015 r. i III kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy II kwartał 2015 III kwartał 2015
1 Open Finance
+ Home Broker
1 262,00 1 194,00
2 Expander 113,16 126,90
3 Gold Finance 0,59 0,51
Razem 1 375,75 1 321,41
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Polacy nadal chętnie pożyczają

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w ZFDF w III kwartale 2015 r. wyniosła 506,20 mln złotych. Sprzedaż tych produktów utrzymuje się więc na wysokim poziomie. Obecny wynik jest lepszy o blisko 40% w stosunku do tego wypracowanego w III kwartale 2014 r. (363,38 mln zł).

Tabela 3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFDF w II kwartale 2015 r. i III kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy II kwartał 2015 III kwartał 2015
1 Open Finance
+ Home Broker
262,00 267,00
2 Expander 103,47 103,28
3 Aspiro 99,54 88,35
4 Gold Finance 41,68 30,75
5 Notus Doradcy Finansowi 13,48 15,12
6 Doradcy24 1,3 1,7
Razem 521,47 506,20
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Nowa kategoria – odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorców

Coraz ważniejszą rolę w wynikach osiąganych przez firmy doradztwa finansowego odgrywają produkty skierowane do przedsiębiorstw. Łączny wolumen kredytów firmowych udzielonych w III kwartale przez pośredników zrzeszonych w ZFDF wyniósł 283,78 mln zł.

Dominik Skrzycki, wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Aspiro: Polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po zewnętrze finansowanie. Sprzyja temu rosnący optymizm dotyczący prowadzonej działalności oraz coraz większe potrzeby związane z planami inwestycyjnymi czy rozwojem biznesu.

Adrian Jarosz, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Expander Advisors: Przedsiębiorcy chętnie sięgają po wsparcie doradców. To dla nich oszczędność czasu, co przy prowadzeniu biznesu przekłada się także na oszczędność pieniędzy. To właśnie ze względu na tę tendencję zdecydowaliśmy się na dodanie kolejnej kategorii sprzedażowej w naszej komunikacji. Od tego kwartału wolumen kredytów dla przedsiębiorstw udzielonych za pośrednictwem doradców ZFDF będzie raportowany na równi z pozostałymi kategoriami.

Tabela 4: Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFDF w II kwartale 2015 r. i III kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy III kwartał 2015
1 Expander 95,94
2 Open Finance
+ Home Broker
84,00
3 Aspiro 79,31
4 Gold Finance 24,53
Razem 283,78
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

 

źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego