System ratalny antidotum dla zadłużonych przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne to dla polskich firm znaczne obciążenie finansowe. W Polsce jest 1,6 mln przedsiębiorców, którzy mają łącznie długi wobec ZUS sięgające 21 mld zł. Razem z odsetkami to ponad 50 mld zł. Dłużnicy mogą jednak uniknąć postępowania egzekucyjnego.

Z możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek lub odroczenia tych płatności przedsiębiorcy mogą korzystać od grudnia ubiegłego roku. Dotyczy to całości zadłużenia wobec ZUS (wraz z odsetkami i dodatkowymi nałożonymi opłatami) – składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.

„Warunkiem udzielenia ulgi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dostarczenie wniosku o rozłożenie należności na raty lub o odroczenie terminu płatności składek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym, na podstawie którego ZUS dokonuje analizy możliwości płatniczych zobowiązanego, oraz zeznania podatkowe za ostatnie trzy lata. Potrzebne mogą być także dokumenty księgowe” – wyjaśnia w wywiadzie z serwisem infoWire.pl Agnieszka Jakubiec z Departamentu Realizacji Dochodów ZUS.

Po skorzystaniu z ulgi przedsiębiorcom nie są naliczane odsetki, a jedynie trzeba uiścić opłatę prolongacyjną, która stanowi 50% stawki odsetek za zwłokę. W przypadku rozłożenia płatności na raty zostaje też zawieszone prowadzone postępowanie egzekucyjne.

źródło: InfoWire.pl