TFI Allianz Polska podsumowuje pierwszą turę PPK

TFI Allianz Polska podsumowuje pierwszy etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, w którym podpisano umowy z ponad 120 instytucjami. Zgodnie z planem wdrażania PPK 12 listopada zakończył się pierwszy etap. Do tego dnia firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników zobligowane były do dokonania wyboru  instytucji finansowej obsługującej program.

– Podpisaliśmy umowy o zarządzanie ze 124 instytucjami, które zatrudniają ok. 100 tys. pracowników. Na dzień 25 listopada w naszych PPK mamy ok. 39 tys. uczestników, co oznacza, że partycypacja wynosi prawie 40% – komentuje Anna Bąkała, Członek Zarządu TFI Allianz Polska.

Wśród klientów TFI Allianz Polska są firmy z każdego sektora gospodarki: handel, produkcja, logistyka, motoryzacja, usługi, informatyka, finanse. Umowy na zarządzanie PPK towarzystwo podpisało m.in. z siecią Rossmann SDP, Mercedes-Benz Polska, Bawaria Motors, Rainbow Tours, Nałęczów Zdrój, Vive Textile Recycling, Euler Hermes. TFI Allianz zarządza także PPK dla pracowników spółek z grupy Allianz w Polsce. Partycypacja w poszczególnych spółkach jest bardzo wysoka, średnio ok. 83%, a w samym TFI aż 93%. – Cieszy nas, że pracownicy z naszej grupy podjęli decyzję o pozostaniu w PPK – to dla nas ważny sygnał, pokazujący jak duża jest świadomość naszych pracowników związana z zaletami posiadania PPK – dodaje Anna Bąkała

W dniu 19 listopada TFI Allianz Polska uruchomiło pierwsze notowania 8 subfunduszy Allianz Plan Emerytalny i rozpoczęło inwestowanie pierwszych środków klientów PPK. Towarzystwo stale pracuje nad uatrakcyjnieniem swojej oferty PPK. Chcąc zapewnić jak najlepsze rozwiązania pracodawcom TFI Allianz podjęło współpracę z dostawcami systemów kadrowo-płacowych Comarch oraz Sage. TFI Allianz przygotowuje się teraz do drugiego etapu PPK, w którym wyboru instytucji finansowej dokonają firmy zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników. – Teraz nasze działania skupione będą wokół prezentacji ofert kolejnej grupie przedsiębiorców. Wierzymy, że nasza propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem – mówi Anna Bąkała.

Nie tylko PPK

Jednak PPK to nie jedyne instrumenty oszczędnościowe oferowane przez TFI Allianz. W tym roku kolejnych 34 pracodawców powierzyło TFI Allianz prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE).Obecnie już ponad 100 pracodawców wybrało Allianz do zarządzania PPE.

– Pracodawcy już od 15 lat korzystają z naszych rozwiązań emerytalnych, dzięki którym mogą zapewnić wygodną formę oszczędzania dla swoich pracowników. Te wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu PPE zaowocowały sprawnym uruchomieniem i wysokim poziom obsługi w obecnie wdrażanych Pracowniczych Planach Kapitałowych    – podsumowuje Anna Bąkała