„TOP 5 Polscy Giganci” z premią dla inwestorów

Premię w wysokości 15 proc. otrzymali klienci, którzy zdecydowali się na produkt strukturyzowany „TOP 5 Polscy Giganci”, przygotowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa we współpracy z Euro Bankiem.

Zakończone niedawno 3-letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym „TOP 5 Polscy Giganci” składało się z lokaty i produktu strukturyzowanego. Co istotne, zapewniało klientom ochronę składki zainwestowanej. Wysokość zysku z inwestycji była uzależniona od notowań akcji 5 czołowych polskich spółek giełdowych, wchodzących w skład indeksu WIG20 na przestrzeni 3 lat: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A, PZU S.A., PKN ORLEN S.A., PKO BP, PGE S.A. Produkt dawał możliwość osiągnięcia zysku niezależnie od sytuacji rynkowej – zarówno przy wzroście, jak i spadku notowań spółek. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 5000 złotych.

Zainwestowane przez klientów środki finansowe w okresie zapisów, czyli od 27.08.2012 r. do 21.10.2012 r., trafiły najpierw na lokatę bankową. Po zakończeniu okresu zapisów odsetki z lokaty zostały przekazane na konto klienta i od razu były do jego dyspozycji.  Natomiast kapitał został przeznaczony na składkę w produkcie strukturyzowanym „TOP 5 Polscy Giganci”.

Podczas okresu ubezpieczenia klienci zostali objęci ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.. Po jego zakończeniu otrzymali gwarantowane świadczenie z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, wraz z potencjalnie wypracowaną premią. Warunkiem wypłaty premii było utrzymanie się ceny akcji 5 czołowych polskich spółek giełdowych w okresie inwestycji, w przedziale 65%-135% wartości początkowej. Warunek premii zaszedł i w efekcie klienci otrzymali 15 proc. premii, co daje 5 proc. w skali roku.

źródło: TU Europa SA