TU Europa jako pierwsze ubezpiecza leasingobiorców od utraty zysku

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa wprowadziło pierwsze na rynku ubezpieczenie od utraty zysku dla branży leasingowej. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy biorący w leasing pojazdy i sprzęt służący działalności gospodarczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może zachować płynność finansową w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy.

Ubezpieczenie od utraty zysku zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest skierowane do małych i średnich firm, korzystających z leasingu. Obejmuje wartość utraconego zysku, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem przypadkowego zdarzenia, jak zniszczenie leasingowanego pojazdu lub urządzeń przez pożar, zalanie, kradzież, huragan, co ma odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie.

– Zysk zapewnia firmie stabilność i jest niezbędny do jej rozwoju. Straty finansowe spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami można znacząco zminimalizować, ubezpieczając przewidywane zyski. Mali i średni przedsiębiorcy decydujący się na zakup takiej polisy wykazują się podejściem świadczącym o odpowiedzialności za firmę, wspierają ciągłość jej działania i chronią miejsca pracy – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes TU Europa.

Polisa od utraty zysku jest oferowana w różnych wariantach i sumach ubezpieczenia dostosowanych do oczekiwań przedsiębiorców. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie charakteryzuje się uproszczoną formułą zawieranej umowy, co stanowi znaczne ułatwienie dla klientów. Wysokość składki uzależniona jest od wybranego okresu ubezpieczenia i nie zmienia się przez cały czas jego trwania. Rozwiązanie jest oferowane w formie ubezpieczenia grupowego.

Z najnowszych dostępnych danych Instytutu Keralla Research* wynika, że w III kwartale 2015 r. pogorszyły się nastroje polskich przedsiębiorców. Wskaźnik obrazujący te zmiany jest najniższy od dwóch lat. Za słabe nastroje odpowiada głównie prognozowana przez firmy niższa sprzedaż. Aby zminimalizować ryzyko, warto rozważyć także zabezpieczenie na wypadek zdarzeń, które dodatkowo uniemożliwią przedsiębiorcy wypracowanie zysku z powodu zakłóceń lub przerw w działalności firmy. O zainteresowaniu sektora MSP wyspecjalizowanymi ubezpieczeniami świadczy m.in. fakt, że od kilku lat ubezpieczenia dla tej grupy klientów stanowią dominującą pod względem wielkości przypisu linię biznesową TU Europa.

* Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców, III kwartał 2015 r.

źródło: TU Europa