TU Europa: ubezpieczenie leasingobiorców od utraty zysku nagrodzone

Many people holding their thumbs up on the sky

Ubezpieczenie od utraty zysku dla branży leasingowej, stworzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, zostało nagrodzone w rankingu Najlepsze Ubezpieczenia Grupowe. Głównym kryterium oceny było dopasowanie produktów do potrzeb i możliwości sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przejrzystość oferty.

Ranking, stworzony przez Gazetę Finansową, promuje rozwiązania finansowe, które ograniczają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty z sektora MSP i wyróżniają się nowatorskim podejściem do biznesu.

– O rosnącym zainteresowaniu sektora MSP wyspecjalizowanymi ubezpieczeniami świadczy między innymi fakt, że od kilku lat ubezpieczenia dla tej grupy klientów stanowią kluczową linię produktową TU Europa. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasze działania zostały docenione w obiektywnym rankingu. Atutem ubezpieczeń grupowych są konkurencyjne warunki ubezpieczenia i zakres ochrony dopasowany precyzyjnie do grup przedsiębiorców – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes TU Europa.

Ubezpieczenie od utraty zysku TU Europa jest przeznaczone dla przedsiębiorców biorących w leasing pojazdy i sprzęt służący działalności gospodarczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może zachować płynność finansową w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy.  

Produkt jest oferowany w formie grupowej i skierowane do małych oraz średnich firm, korzystających z leasingu. Obejmuje wartość utraconego zysku, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem przypadkowego zdarzenia, jak zniszczenie leasingowanego pojazdu lub urządzeń przez pożar, zalanie, kradzież, huragan, co ma odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie.

Rozwiązanie jest dostępne w różnych wariantach i sumach ubezpieczenia dostosowanych do oczekiwań przedsiębiorców. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym okresie ubezpieczenia. Produkt charakteryzuje się bardzo jasnymi warunkami ubezpieczenia i zawiera jedynie minimalne wyłączenia odpowiedzialności.

źródło: TU Europa