TU na Życie Europa „Perłą Polskiej Gospodarki”

TU na Życie Europa otrzymało tytuł „Perła Polskiej Gospodarki”, przyznawany najlepszym podmiotom gospodarczym przez kapitułę magazynu ekonomicznego Polish Market oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Tytuł ten może uzyskać firma, która spełnia siedem cząstkowych kryteriów efektywności, przyjętych w międzynarodowej praktyce audytorskiej. Pod uwagę brana jest m.in. jej efektywność, dynamika oraz płynność finansowa. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do rankingu jest osiągnięcie przez firmę min. 100 mln zł przychodu rocznie. Za metodologię odpowiadają eksperci z Instytutu Ekonometrii SGH w Warszawie. Na podstawie danych udostępnionych przez firmy wyznaczyli oni wskaźniki ekonomiczne, które umożliwiają analizę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, ocenę jego zdolności rozwojowych w najbliższym okresie oraz zbadanie wykorzystania dostępnych zasobów

– Obecność w obiektywnym rankingu ekonomicznym potwierdza trafność obranej przez nas strategii. Naszą spółkę wyróżnia umiejętność elastycznego dostosowywania modelu biznesowego do otoczenia rynkowego oraz licznych regulacji, które mocno determinują aktywność branży finansowej. Szybko, ale rozważnie potrafimy zweryfikować swój kierunek działania. Ta umiejętność pozwala nam na zdobywanie nowych obszarów rynku oraz konsekwentne kontynuowanie więzi biznesowych z dotychczasowymi partnerami dystrybuującymi nasze ubezpieczenia – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes TU na Życie Europa i TU Europa.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone w listopadzie br. podczas gali na warszawskim Zamku Królewskim, której patronował Minister Gospodarki, Prezydent Warszawy, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Klasyfikację „Pereł Polskiej Gospodarki”  opublikowano w listopadowym numerze magazynu Polish Market.

źródło: TU Europa