Ubezpieczenia mieszkaniowe wyborem konsumentów na 2016 rok

Po raz czwarty z rzędu ubezpieczania mieszkaniowe Warty odniosły sukces w rankingu konsumenckim, zdobywając tytuł „Dobry Produkt 2016 – Wybór Konsumentów”.

Godło „Dobry Produkt 2016” jest obiektywnym wyróżnieniem przyznawanym na bazie Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich, w którym osoby badane pytane są o najlepsze wg nich produkty w różnych kategoriach. Ubezpieczenia mieszkaniowe Warty, podobnie jak w ubiegłych latach, były najczęściej wskazywane przez konsumentów w kategorii „ubezpieczenia domu i mieszkania”.

Ogólnopolskie Badanie Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2016″ zostało zrealizowane przez redakcję Forum Biznesu –  dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

***

Warta Dom Komfort Plus to kompleksowe ubezpieczenie zapewniające Klientowi pełną ochronę jego mienia od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń, na zasadzie all risks. Oznacza to zabezpieczenie zarówno w zakresie zdarzeń losowych jak i ryzyk kradzieżowych, nawet dla nietypowego majątku, np. dzieł sztuki, biżuterii czy broni. Produkt ten posiada szeroki pakiet ubezpieczeń dodatkowych dopełniających poczucie bezpieczeństwa zarówno Klienta jak i jego bliskich, obejmujący OC w życiu prywatnym, NNW, Pakiet Torebka czy ubezpieczenie bagażu podróżnego. Jest to idealne ubezpieczenie dla klientów oczekujących zindywidualizowanej i wszechstronnej oferty.

Warta Dom Plus to elastyczne ubezpieczenie zapewniające ochronę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient sam decyduje co stanowi dla niego zagrożenie i od czego chce się ubezpieczyć – od zdarzeń losowych m.in. pożaru, przepięcia, zalania lub stłuczenia, czy również od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Chcąc uczynić ochronę jeszcze lepszą może ją rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe – OC w życiu prywatnym, NNW lub Pakiet Torebka.

Do obu produktów Warta dołącza bezpłatnie bogaty pakiet usług Assistance. Dzięki szerokiej gamie oferowanych usług, Klient nie musi się martwić o fachowców w razie awarii w domu czy problemów zdrowotnych jego bliskich.

źródło: Warta