Ubezpieczenie „MetLife na Życie” ze zniżką dla nowych klientów

MetLife oferuje 10% zniżki klientom, którzy zdecydują się na ubezpieczenie „MetLife na Życie” w kolejnej promocji #NieOdkładajNaPóźniej. Zniżka dotyczy składki za umowę podstawową i jest ważna przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia, co oznacza nawet 2 lata ochrony gratis przy umowie zawartej na 20 lat. Promocja potrwa od 1 lutego do 15 marca 2021 włącznie.

Ubezpieczenie „MetLife na Życie” skierowane jest do osób, które chciałyby zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych i uzyskać finansowe wsparcie oraz kompleksową ochronę wypadkowo-zdrowotną. Umożliwia to wybór aż 14 umów dodatkowych, które można skonfigurować w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować zakres ubezpieczenia do swoich indywidualnych potrzeb, otrzymując wypłatę świadczenia w przypadku m.in. zdiagnozowania raka czy pobytu w szpitalu, wsparcie finansowe w razie uszkodzeń ciała lub trwałej niepełnosprawności, a także pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego.

Oferta MetLife jest też dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców – współwłaścicieli małych biznesów. Wspólnicy mogą się wzajemnie ubezpieczyć, a w przypadku śmierci jednego z nich beneficjentem staje się współudziałowiec, który za uzyskane świadczenie jest w stanie wykupić udziały w firmie, zapewniając jej dalsze, niezakłócone funkcjonowanie.

Dobrze skonstruowane i dopasowane ubezpieczenie na życie zapewnia poczucie spokoju
i bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak wymagających czasach jak obecne, dlatego wznowiliśmy promocję  #NieOdkładajNaPóźniej. Warto podkreślić, że oferowana w promocji zniżka 10 proc. obowiązuje przez cały czas trwania umowy „MetLife na Życie”, a dodatkowe elementy naszego ubezpieczenia, takie jak ochrona wypadkowo-zdrowotna, zapewnią środki finansowe i realną pomoc w przypadku pobytu
w szpitalu czy poważnej choroby, lub w sytuacji, gdy nie będziemy zdolni do pracy –
mówi Monika Wachowicz, Koordynator ds. Rozwoju Produktów MetLife.

Umowę „MetLife na Życie” można zawrzeć na okres od 5 do 30 lat, a ochrona może trwać aż do 85 lat. Decydując się na zawarcie umowy podstawowej na 10 lat, w trakcie obowiązywania promocji, można zyskać 1 rok ochrony gratis. W przypadku 20 lat, będą to już 2 lata bezpłatnej ochrony. Zakres ochrony ubezpieczenia można dowolnie dostosować do swoich potrzeb i sytuacji życiowej dzięki 14 dodatkowym umowom wypadkowo-zdrowotnym:

 1. Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 1. Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 2. Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów.
 3. Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej u lekarzy specjalistów
  z WorldCare w USA.
 4. Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnych chorób.
 5. Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 6. Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo – świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 7. Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 8. Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 9. Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 10. Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 11. Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 12. Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia
  i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego.
 13. Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.metlife.pl