Ubezpieczenie na życie PZU dostępne on-line

PZU rozszerzył ofertę ubezpieczeń dostępnych on-line o polisy na życie. Nowy produkt PZU Ja Plus jest dostępny na portalu moje.pzu.pl obok ubezpieczeń mieszkaniowych, komunikacyjnych i turystycznych.

Ubezpieczenie PZU Ja Plus jest oferowane w dwóch wersjach, które różnią się wysokością sumy ubezpieczenia. W pierwszej można ubezpieczyć siebie, a w drugiej siebie i swoje dzieci. PZU wypłaci świadczenie w razie problemów zdrowotnych, które pojawią się w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub jego dzieci, a także w razie śmierci ubezpieczonego. Pieniądze z polisy można przeznaczyć na dowolny cel, np. leczenie, rehabilitację, mogą również posłużyć do spłaty zobowiązań finansowych (pożyczki, kredytu).

Najwyższa suma ubezpieczenia to 300.000 zł. Przykładowo, jeśli ubezpieczony w wariancie II zginie w wypadku komunikacyjnym to PZU wypłaci uposażonym:

  • 100 000 zł z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • 200 000 zł z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.

Wybór pakietu ubezpieczenia z dzieckiem oznacza, że PZU ubezpieczy dzieci, które ukończyły 1 rok i nie mają więcej niż 18 lat (cena jest taka sama niezależnie od liczby dzieci).

Ubezpieczenie w Pakiecie dla Ciebie w wariancie I kosztuje 21 zł miesięcznie z niższymi sumami ubezpieczenia lub 31 zł miesięcznie w wariancie II, z wyższym poziomem ochrony. W pakiecie dla Ciebie i dziecka są to odpowiednio 27 zł i 44 zł miesięcznie.

Aby zawrzeć ubezpieczenie nie trzeba przechodzić badań medycznych ani odpowiadać na pytania o stan zdrowia.
Ubezpieczenie jest zawierane na okres 5 lat i w każdej chwili można z niego zrezygnować. Co ważne, przez cały okres PZU gwarantuje, że składka nie wzrośnie i pozostanie tej samej wysokości.

PZU promuje nowy produkt w kampanii marketingowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców. W zależności od wieku oraz sytuacji życiowej potencjalnych klientów PZU zaprezentował 4 linie kreacji. Główny komunikat skupia się na możliwości zakupu online oraz atrakcyjnej cenie produktu. Kampania została oparta w całości na działaniach internetowych i potrwa do końca czerwca.