Ubezpieczenie od cukrzycy w Nationale-Nederlanden – ochrona, która obejmuje również osoby chore

Nationale-Nederlanden wprowadziło na rynek ubezpieczenie od cukrzycy. Ze względu na dynamicznie rosnącą w Polsce liczbę zachorowań, firma gwarantuje wsparcie nie tylko osobom zdrowym, ale również tym ze zdiagnozowaną chorobą. To pierwszy produkt, który pozwala zabezpieczyć się na wypadek powikłań i konsekwencji leczonej już cukrzycy. Ochrona działa w ramach umowy dodatkowej do indywidualnego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia na życie.

Cukrzyca to jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób cywilizacyjnych. W ciągu ostatnich 35 lat liczba zdiagnozowanych na świecie wzrosła ponad 3,5-krotnie. Według Instytutu Ochrony Zdrowia w Polsce choruje na nią 2,8 mln osób, a około milion nie wie, że ją ma. Dlatego Nationale-Nederlanden przygotowało produkt zapewniający ochronę nie tylko w razie wystąpienia choroby, ale również w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.
– Cukrzyca to jedna z najpowszechniejszych chorób przewlekłych. Jesteśmy firmą, której działalność, zarówno biznesowa, jak i społeczna, w dużym stopniu związana jest z ochroną zdrowia. Od lat rozbudowujemy produkty dotyczące chorób cywilizacyjnych takich jak nowotwór, zawał serca czy udar mózgu. Teraz postanowiliśmy podjąć temat kolejnej ważnej choroby cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca. Co więcej, robimy niespotykany na rynku ubezpieczeniowym krok. Wprowadzamy polisę, którą objęte mogą być również osoby chore – mówi Joanna Walczuk, menadżer ds. portfela produktów w Nationale-Nederlanden.

Ochrona indywidualna w dwóch wariantach

Nationale-Nederlanden proponuje wsparcie zarówno w profilaktyce, leczeniu, jak i w kontrolowaniu rozwoju choroby. Nowa oferta obejmuje dwa warianty – są to umowy dodatkowe do umowy głównej ubezpieczenia na życie. Pierwszy skierowany jest do osób zdrowych, które chcą zabezpieczyć się na wypadek schorzenia i zakłada sumę ubezpieczenia do 40 000 zł. W przypadku zachorowania wypłacone świadczenie ułatwi ubezpieczonemu odnalezienie się w nowej sytuacji. Zdiagnozowane osoby otrzymają obok konsultacji z lekarzami specjalistami także zestaw do badania poziomu glukozy – glukometr, z dostępem do aplikacji mobilnej oraz zestaw pasków testowych, lancetów i nakłuwaczy. Dodatkowo, klient może zakupić umowę refundacji leków, w ramach której przez 2 lata od diagnozy Nationale-Nederlanden pokryje koszt leków  związanych z leczeniem cukrzycy, przepisanych przez lekarza.
Drugi wariant został stworzony z myślą o osobach ze zdiagnozowaną cukrzycą zarówno typu 1, jak i 2, będących pod stałą opieką lekarzy. To jedyne na polskim rynku ubezpieczenie dla osób, których dotyczy ta przypadłość. Oferta składa się z trzech umów dodatkowych, które można dowolnie skomponować. Wśród dostępnych opcji jest możliwość zabezpieczenia się na wypadek niezdolności do samodzielnego życia i pracy, w ramach której ubezpieczonemu przez 5 lat przysługuje comiesięczna wypłata świadczenia (Suma Ubezpieczenia do 500 000 zł). Ubezpieczyciel oferuje również wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania i powikłań cukrzycy (do 300 000 zł) oraz w razie operacji wskutek choroby (do 40 000 zł). Dzięki temu klient może wybrać zakres ochrony najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

Dodatkowe wsparcie

Ponadto, w ramach każdej z umów dodatkowych Nationale-Nederlanden oferuje pomoc w razie skierowania na konsultację od lekarza prowadzącego. Ubezpieczyciel zorganizuje wizyty u specjalistów (m.in. diabetologa, okulisty czy urologa), a następnie pokryje ich koszty. Od dnia wykupienia polisy klienci są objęci także programem assistance, w ramach którego otrzymają dostęp do kalkulatora ryzyka rozwoju choroby czy portalu dietetycznego, na którym znajdą praktyczne wskazówki dotyczące właściwego sposobu odżywiania się.
– Przygotowaliśmy to ubezpieczenie, aby wspierać klientów w trudnym momencie diagnozy cukrzycy czy wystąpienia związanych z nią powikłań. Badanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wykazało, że z jej powodu pogorszyła się sytuacja materialna 80 proc. ankietowanych. Wierzymy, że nasz nowy produkt będzie stanowił realną pomoc dla osób chorych oraz ich bliskich. Jednocześnie chcemy zwiększać świadomość Polaków na temat tego schorzenia i czynników minimalizujących ryzyko jego wystąpienia – mówi Anna Kwiatkowska, menadżer ds. produktów i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden.

Kompleksowa ochrona dla firm

W portfolio Nationale-Nederlanden znalazła się również umowa dodatkowa Diagnoza cukrzycy lub Powikłania cukrzycy do grupowej polisy na życie. Ubezpieczyciel wziął pod uwagę, że pracodawcy zwykle nie mają wiedzy na temat stanu zdrowia członków zespołu. Dlatego ubezpieczenie skonstruowane zostało w taki sposób, aby odpowiadało ono na potrzeby każdego objętego ochroną, bez konieczności dzielenia się poufnymi informacjami na temat dolegliwości zdrowotnych.
W ofercie dla firm podstawą umowy są dwa zdarzenia – diagnoza cukrzycy oraz jej powikłania. Jest to rozwiązanie, które zapewnia wsparcie w razie zachorowania na cukrzycę oraz w trakcie walki z jej powikłaniami.
Osoby, które w momencie zakupu ubezpieczenia były zdrowie mogą liczyć na ochronę zarówno w sytuacji diagnozy choroby, jak i na skutek późniejszych powikłań. Z kolei osoby ubezpieczone, z już zdiagnozowaną cukrzycą, otrzymają świadczenie w razie wystąpienia powikłań cukrzycowych, do których zalicza się niewydolność nerek, utrata wzroku oraz często występujący zespół stopy cukrzycowej.
Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się zarówno do cukrzycy typu 1, jak i 2. Maksymalna suma ubezpieczenia w umowie dodatkowej wynosi 20 tysięcy złotych. W przypadku diagnozy cukrzycy oraz wystąpienia jej powikłań Nationale-Nederlanden oferuje klientowi do 200 proc. sumy ubezpieczenia. Natomiast w przypadku wystąpienia powikłań cukrzycy – do 100 proc. sumy.